Za aktivacijo izvajanja novele zakona o tujcih bo na predlog NSi zadoščala večina v DZ RS

DELI:
26.01.2017, NSi

slovenija 09.07.2015, Jernej Vrtovec, poslanec, NSi, foto: Anze PetkovsekDržavni zbor je s 47 glasovi za in 18 proti sprejel novelo zakona o tujcih, ki predvideva aktivacijo posebnega ukrepa, ki bi zaostril pogoje za vstop tujcev v državo. Potrjeno je bilo tudi dopolnilo NSi, po katerem bo za to dovolj 46 poslanskih glasov.

“Predlog novele Zakona o tujcih prihaja v Državni zbor RS (DZ RS) z veliko zamudo. Če bi bil namreč ta zakon sprejet poleti leta 2015, Slovenija na svoje ozemlje ne bi dovolila vstopiti več kot 400 tisočim ilegalnim migrantom brez dokumentov in osebnih preverjanj, pri čemer omenjeni migranti niso imeli namena pri nas zaprositi za mednarodno zaščito,” je v stališču NSi na redni januarski seji DZ dejal poslanec Jernej Vrtovec in dodal: “Kljub številnim opozorilom opozicije vlada takrat ni imela posluha in se je zanašala na skupno evropsko rešitev migrantske problematike.”

Poslanec NSi je v nadaljevanju navedel pet ključnih razlogov, zakaj NSi omenjeno novelo zakona podpira:

  1. Slovenija ni zavezana sprejeti neomejenega števila migrantov, ki v državo vstopajo nezakonito, dolžna pa je zagotavljati javni red in notranjo varnost. Dolžna je zavarovati svojo suverenost in ustavne dobrine: javni red in notranjo varnost in s tem povezane človekove pravice svojih državljanov.
  2. Evropska azilna zakonodaja ni prilagojena masovnim migracijam, s katerimi se srečujemo danes, zato skupna evropska politika doslej ni bila sposobna preprečiti širjenja migrantskega vala in sprejeti ukrepe, ki bi beguncem in migrantom pomagali, da ne bi zapuščali svojih domov. Mnogo laže je žugati s prstom posamezni članici EU, ki skuša s svojimi ukrepi v prvi vrsti zaščititi svoje državljane in sprejeti toliko migrantov, kot jih bo zmožna nastaniti in zanje dostojno poskrbeti. Na žalost so države članice bolj ali manj prepuščene same sebi in zato je razumljivo, da bodo sprejemale parcialne ukrepe. Od postavljanja različnih zaščitnih ograj in drugih tehničnih ovir do zapiranja mej oziroma omejitev vstopa v državo le najbolj ogroženim skupinam.
  3. Mednarodne konvencije in sporazumi tudi beguncem ne dajejo pravice izbirati državo, v kateri bodo zaprosili za azil, temveč morajo zanj zaprositi v prvi varni državi. Tujci v Slovenijo NE vstopajo z namenom zaprositi za mednarodno zaščito, ampak največ migranti, ki vstopajo iz Hrvaške, torej iz že varne države, v kateri bi  zaprositi za azil. In tem migrantom, ki nimajo pogojev za vstop v državo, lahko povsem legalno omejimo vstop v državo. Dopustnost takšnih omejitev dopušča tudi slovenska ustava.
  4. Da bomo v primeru spremenjenih varnostnih razmer, do katerih lahko hitro ponovno pride, lahko zagotavljali vse potrebne ukrepe za zaščito naše varnosti in za zaščito naših človekovih pravic, moramo sprejeti pravno podlago, ki bo takrat takoj omogočila ukrepanje in bodo ilegalni migranti ob vstopu v državo lahko pravnoformalno zavrnjeni.
  5. Sprejem današnjega zakona torej ne pomeni, da se bodo ti ukrepi začeli izvajati jutri – to se bo zgodilo le v primeru, če bo to zahtevala spremenjena varnostna situacija, zaradi česar bi morali razglasiti izredno stanje. Namen današnje novele je tako preprečiti izredne razmere, kajti razglasitev izrednih razmer bi že pomenila, da so država in delovanje njenih institucij že ogrožene, s tem pa tudi celotni azilni sistem. Čakanje na ta skrajni čas bi bilo po našem mnenju neodgovorno in nevarno.

Sprejem novele Zakona o tujcih je po mnenju NSi nujen. Gre za skrajni ukrep, ki bo našim državljanom tudi v primeru zaostrene varnostne situacije zagotavljal vse človekove pravice, prav tako pa tudi tistim migrantom, ki bodo za vstop v Slovenijo izpolnjevali pogoje.

“V Novi Sloveniji se sprašujemo – kdo sploh lahko glasuje proti takemu zakonu?  Tisti, ki temu zakonu nasprotujete, se morate vprašati, komu dajete prednost: svoji državi in njenim državljanom ali tujcem – ilegalnim migrantom, ki želijo v Slovenijo zgolj zaradi ugodnejših ekonomskih razmer, kot jih imajo v njihovi državi, od koder prihajajo? V teh državah, razen redkih izjem, ne divjajo vojne in njihova življenja niso ogrožena,” je v stališču NSi poudaril poslanec NSi Jernej Vrtovec.

V NSi smo že večkrat poudarili, da bomo predlog zakona podprli, vendar pa opozarjamo na veliko verjetnost, da bo zakon ostal le »na papirju«. Dvotretjinsko večino vseh poslancev za sprejem odločitve o zavračanju teh migrantov bo skoraj nemogoče doseči, zato smo vložili amandma, s katerim predlagamo, da bi za začetek izvajanja zakona zadoščala že večina v DZ RS, in sicer tako kot za razglasitev izrednih razmer. Zadovoljni smo, ker je večina poslank in poslancev omenjeni amandma tudi potrdila.