Z ZASKRBLJENOSTJO SPREMLJAMO ZADNJE UKREPE VLADE, KI GREDO V SMERI KRČENJA ŽIVINOREJE

DELI:
03.02.2023, NSi

»V Novi Sloveniji nas je zaskrbelo, ko je del »strokovnjakov« začel v medijih govoriti, da je uživanje mesa vzrok za diabetes, Slovenci pa imajo prekomerno  telesno težo zaradi uživanja mesa. Vse zdravstvene težave Slovencev so se osredotočile na vprašanje, jesti ali ne jesti meso. Ob tem pa smo pozabili na panogo živinoreje,« je na nujni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izpostavila poslanka dr. Vida Čadonič Špelič.

Živinoreja ima velik vpliv na makroekonomske razmere v kmetijstvu, živilski industriji, posledično pa tudi na cene osnovnih živil, kar občutijo vsa gospodinjstva

Slovenija premore velike površine travinja in številne družinske kmetije s tradicijo reje govedi, govedo pa je na naravno okolje v Sloveniji tudi dobro prilagojeno. Po navedbah agrarnega ekonomista Luke Juvančiča imamo v Sloveniji dve tretjini travinja, kjer je edina racionalna raba vzreja rastlinojedih živali in prežvekovalcev. Po njegovem mnenju bi bilo neracionalno, da bi kmetijske površine, ki so primerne za pašo, kar zavrgli. Zaradi topografije, nadmorske višine in sestave tal v Sloveniji veliko travnatih površin ni primernih za preusmeritev v hortikulturo. »V luči samooskrbe, vsesplošne draginje, se mora tudi politika poučiti o pomenu slovenske živinoreje. Poslušati moramo strokovnjake, ki nekaj vedo in si to tudi zapomniti. Namen sklica nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tudi ta, da se onemogoči širjenje dezinformacij o slovenskem kmetijstvu. Želimo si, da bi simbolno podprli in sporočili kmetom, da imajo v državnem zboru še vedno podporo,« je jasna poslanka Vida Čadonič Špelič.

Z novim letom ima vsak v denarnici manj

To se kaže predvsem v manjši potrošnji. Na drugi strani se kmetijstvo sooča z vedno višjimi cenami proizvodnih stroškov, predvsem mineralnih gnojil, energentov in krme. Za Slovenijo je zato ključno vprašanje, kako do cenovno dostopne in kakovostne slovenske hrane. Potrebujemo pa tudi odgovor, kakšna bosta v prihodnje pomen in vloga živinoreje za slovensko kmetijstvo ter samooskrbo. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v naslednjih dneh ob nadaljevanju seje pozvan, da  na Vlado RS in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovi pobudo za aktivnejšo podporo panogi živinoreje in  s tem zagotovitev večje samooskrbe, primernih cen osnovnih živil ter ohranitev kulturne krajine.