Z VIŠJO POVPREČNINO IN RAZBREMENITVAMI OBČIN OSTAJAMO STRANKA BLIZU LJUDEM

DELI:
29.11.2020, NSi

S povišanjem povprečnine za slovenske občine in Zakonom o finančni razbremenitvi občin verjamemo v finančno avtonomne in uspešne lokalne skupnosti ter ostajamo blizu ljudem.

V Novi Sloveniji podpiramo razvoj lokalne samouprave in prizadevanja za skladen regionalni razvoj vseh predelov Slovenije. Slovenskim občinam dvigujemo povprečnino, ki bo v naslednjih dveh letih znašala 628, 20 €. Zavedamo se kako pomembna je finančna razbremenitev slovenskih občin in tega, da se je problematika financiranja občin začela končno tudi reševati.

Zakon o finančni razbremenitvi občin posega v 12 področnih zakonov in letno prinaša več kot 70 mio. € manj stroškov za občine.

S finančno razbremenitvijo občin bo država prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane RS in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe. Obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za slovenske gasilce in gasilske službe bo prevzela država.

Zavzemamo se za razvite slovenske občine, ki so temelj razvoja naše države. Ustrezno financiranje občin tako zagotavlja skladen razvoj vseh delov države – od vrtcev, šol, cest, komunalne infrastrukture do športnih objektov, obrtnih con in novih delovnih mest.

V NSi podpiramo dobro razvito lokalno samoupravo. Višja povprečnina in finančna razbremenitev tako omogočata več možnosti za razvoj občin in višji življenjski standard občanov.

Na predlog NSi občine tudi do sredstev za boj proti covid-19

Vlada pa je na predlog NSi sprejela sklep, da ministrstvo za obrambo razdeli slovenskim občinam 6,5 mio € za borbo proti COVID-19. Pomoč bo tako prejela prav vsaka občina. Le s podporo lokalnim skupnostim, bomo uspešno premagali epidemijo.

Koliko bo prejela vaša občina si lahko preberete TUKAJ.

Še podrobnejše informacije iz tabele, kjer lahko vidite denar, ki ga bo posamezna občina dobila dodatno pri povprečnini za leto 2020 in leto 2021 ter od ministrstva za obrambo, pa so na voljo TUKAJ.