Z USPEŠNO KANDIDATURO SLOVENIJA DO NOVEGA EVROPSKEGA CENTRA CIVILNE ZAŠČITE

DELI:
12.12.2020, NSi

V letošnjem letu so bile na ravni EU oblikovane podlage za vzpostavitev rezervnih zmogljivosti v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite – rescEU, kot eden od instrumentov za obvladovanje epidemije novega koronavirusa covid-19. Gre za strateške zaloge zdravstvenih sredstev in osebne zaščitne opreme EU namenjene za boj proti resnim čezmejnih zdravstvenim grožnjam. Centri in zaloge bodo dopolnile obstoječe nacionalne odzivne zmogljivosti in zmogljivosti evropskega nabora civilne zaščite.

S svojo prijavo na razpis EU je bila uspešna Uprava RS za zaščito in reševanje v imenu Republike Slovenije ter Ministrstva za obrambo.

Republika Slovenija bo tako vzpostavila Evropski center civilne zaščite z namenom vzpostavitve ter zagotavljanja razpoložljivosti zalog zmogljivosti rescEU, vključno z nenehno operativno pripravljenostjo na hitro odpremo zmogljivosti v državo prosilko.

Projekt vzpostavitve zmogljivosti rescEU je 100% financiran iz EU sredstev, država članica, ki gosti zmogljivost rescEU krije strošek DDV. Skupna ocenjena vrednost projekta vzpostavitve in delovanja zmogljivosti rescEU v RS znaša 10.615.301,60 eur; od tega znaša znesek financiranja s strani EU  8.795.780,00 eur.

Novi evropski center civilne zaščite v Republiki Sloveniji se smiselno in celovito povezuje z vzpostavitvijo Nacionalnega centra civilne zaščite, ki je uvrščen v prioritetne državne investicije ter projekte za sofinanciranje s sredstvi EU. V okviru nacionalnega centra se bodo vzpostavili ustrezni pogoji za boljše spremljanje, pripravljenost in odziv sil zaščite, reševanja in pomoči na nesreče.