Z ENERGETSKIM DOVOLJENJEM ZA NEK 2 ODPIRAMO ŠIRŠO JAVNO IN STROKOVNO RAZPRAVO

DELI:
22.07.2021, NSi

»Sem pristaš tega, da zasledujemo in tudi uresničimo vse podnebne energetske cilje ter da zmanjšujemo ogljični odtis in do leta 2050 postanemo podnebno nevtralna družba. In v primeru izgradnje nuklearne elektrarne zasledujemo ravno ta cilj,« je v Odmevih dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Pojasnil je, da Slovenija nima tako močnega vetrnega potenciala, kot na primer Nemčija ali Nizozemska, prav tako nimamo močnega vodnega ali sončnega potenciala, ki bi ga lahko izkoristili. »Želim si, da čim več električne energije proizvedemo iz obnovljivih virov, ampak vse to bo mnogo premalo, če bomo želeli biti energetsko neodvisna država. Drugi blok nuklearke bomo nujno potrebovali, zlasti zato, ker opuščamo uporabo premoga. Verjamem, da bomo v roku 12 let popolnoma opustili premog in TEŠ 6 zaprli. Potem pa potrebujemo alternativo, ki bo nadomestila 30 odstotkov tako imenovanega močnega premogovnega stebra in na drugi strani podaljšujemo NEK 1,« je povedal Vrtovec, in ponovno poudaril, da z izdanim energetskim dovoljenjem za NEK 2 pravzaprav šele odpiramo širšo strokovno in javno razpravo. »Naš namen je, da se o nadgradnji jedrske elektrarne odpre širša javna in strokovna razprava in da se začnejo postopki za umeščanje projekta v prostor, ki v takšnih primerih trajajo 5 ali 6 let,« je še pojasnil minister iz vrst NSi.

Celoten postopek realizacije takšnega projekta je namreč izredno kompleksen, saj združuje preverjanja različnih okoljskih, prostorskih, tehničnih in ekonomskih parametrov projekta JEK2. Vsa našteta preverjanja bodo potekala v okviru postopkov DPN, presoje vplivov na okolje, preverjanja čezmejnih vplivov na okolje, pridobivanja gradbenega dovoljenja, izbire dobavitelja in zapiranja finančne konstrukcije.

Energetsko dovoljenje za NEK 2 tako predstavlja pomemben mejnik, saj omogoča začetek razprave o nadaljnji vključenosti jedrske energije v elektroenergetskem prehodu in z njim povezanih izzivih. Ob tem še posebej izpostavlja pomen dosega družbenega konsenza ob vprašanju, ali želimo čisto, zeleno energijo.

 

Na ministrstvu izpostavljamo, da izdaja energetskega dovoljenja ne predstavlja dokončne odločitve za projekt, temveč odpirajo pot za izvedbo upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje o JEK2, kar je nujna podlaga za končno odločitev o optimalnem energetskem scenariju za prihodnjo oskrbo nizkoogljične Slovenije. Celoten postopek je izredno kompleksen, saj združuje preverjanja različnih okoljskih, prostorskih, tehničnih in ekonomskih parametrov projekta JEK2. Vsa našteta preverjanja bodo potekala v okviru postopkov DPN, presoje vplivov na okolje, preverjanja čezmejnih vplivov na okolje, pridobivanja gradbenega dovoljenja, izbire dobavitelja in zapiranja finančne konstrukcije.

0 vnosov

Podaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja