VLADA JE JAVNE KULTURNE IN IZOBRAŽEVALNE ZAVODE OB PODRAŽITVI ENERGENTOV POVSEM SPREGLEDALA

DELI:
03.11.2022, NSi

»Kako boste reševali višje stroške energentov v izobraževalnih in kulturnih zavodih, ki niso vključeni v sistem reguliranih cen?« je pristojne vprašala poslanka Iva Dimic na skupni nujni seji odborov za izobraževanje in kulturo, ki je bila sklicana na pobudo poslanske skupine NSi.

»Zaradi nepredvidljivih in zaostrenih razmer na trgu plina so nekateri dobavitelj plina napovedali prekinitev dobav tega energenta. Brez dobaviteljev bodo tako ostala številna gospodinjstva in poslovni odjemalci, med njimi tudi javni zavodi, od šolstva, zdravstva, socialnega varstva do kulture. Nekaterim drugim javnim zavodom pa se iztečejo redne pogodbe in bodo morali sklepati nove pogodbe z mnogo višjimi cenami, kot so jih plačevali do sedaj,« je pojasnila Iva Dimic.

Predsednik vlade dr. Robert Golob je v začetku oktobra slovenska podjetja in zavode javno pozval, naj ne sklepajo nobenih pogodb za naslednje leto do konca meseca oktobra, saj naj bi bil do konca meseca znan nov regulatorni okvir na evropski ravni za vse energente, predvsem za zemeljski plin in električno energijo. Zdaj smo novembra in konkreten regulatorni okvir je še vedno neznanka. Ob tem pa so nekaterim javnim zavodom pogodbe že potekle in so morali skleniti nove, ker bi sicer ostali brez dobav elektrike ali ogrevanja. Spet drugi zavodi so se soočili z nenadnimi odpovedmi zaradi umika dobaviteljev s trga.

Iva Dimic je ob tem izpostavila primer gledališča, ki si mora zaradi umika dobavitelja plina poiskati novega, pri katerem pa bo cena občutno dražja. V gledališču predvidevajo, da bodo njihovi stroški v prihajajoči kurilni sezoni narasli s 15.000 na 50.000 evrov, saj gledališče ne sodi med odjemalce z regulirano ceno zemeljskega plina.  Poslanka je predstavila tudi primer izobraževalnega zavoda, ki so se mu stroški elektrike od oktobra 2021 do julija 2022 zvišali s 4.000 EUR na dobrih 19.000 EUR. S prihajajočo zimo bodo ti stroški še višji, saj zavodi, kot so šole, vrtci, gledališča ipd. niso vključeni v shemo regulirane cene elektrike, kot velja za gospodinjstva in male poslovne odjemalce.

Poslanka Vida Čadonič Špelič je vlado pozvala tudi k intenzivni komunikaciji tako z občinami kot z javnimi zavodi, da vedo, kaj se dogaja in kakšna so priporočila v zvezi s sklepanjem pogodb s ponudniki električne energije in zemeljskega plina. Poudarila je, da je nujno hitro, učinkovito in enotno komuniciranje vseh odločevalcev.

Na seji so težave, s katerimi se spopadajo, opisali tudi vabljeni iz Skupnosti vrtcev Slovenije ravnateljev, Združenja zasebnih vrtcev Slovenije vrtcev in RTV Slovenija. Pri tem je direktor RTV izpostavil, da bo cena električne energije letos znašala 8 milijonov evrov v primerjavi s 3 milijoni evrov v lanskem letu. Za naslednje leto pa se pričakuje, da bo strošek električne energije znašal kar 11,5 milijonov evrov.

V poslanski skupini NSi smo odboroma predlagali, da sprejmeta sklepe, po katerih bi morali pristojni ministrstvi za izobraževanje in kulturo pripraviti analizo gibanja stroškov energentov v vseh subjektih iz njune pristojnosti, ki izvajajo javno službo na področju vzgoje in izobraževanja ter kulture, za obdobje od oktobra 2021 do oktobra 2022. Ministrstvi smo želeli pozvati tudi k temu, da v 30 dneh pripravita celovite ukrepe pomoči subjektom, ki izvajajo javno službo na področju vzgoje in izobraževanja ter kulture oziroma da se lokalnim skupnostim zagotovijo zadostna sredstva za kritje povišanih stroškov cen energentov za delovanje subjektov, ki izvajajo javno službo na področju vzgoje in izobraževanja ter kulture v lokalnih skupnostih. Kljub dobronamernosti so bili vsi sklepi zavrnjeni.