VLOŽENA SPREMEMBA ZPIZ ZA BOLJ PRAVIČNO UREDITEV POKOJNIN

DELI:
03.09.2021, NSi

Na novinarski konferenci sta predstavnika koalicijskih poslanskih skupin NSi in SMC Jožef Horvat in Gregor Perič, predstavila predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil v zakonodajni postopek vložen na pobudo NSi.

»V NSi smo prepričani, da mora biti pokojnina poštena in zadostna. Kdor je vse življenje delal, mora v jeseni svojega življenja živeti dostojno in neodvisno. Kdor je v pokojninsko blagajno vplačeval več, mora imeti višjo pokojnino,« je dejal vodja poslanske skupine NSi.

Poudaril je, da se nanj in na ostale poslance koalicije večkrat obračajo upokojenci, ki nas opozarjajo na nekatere nelogičnosti in krivice pokojninskega sistema. Zato smo se v koaliciji odločili, da jih bomo odpravili z omenjeno novelo ZPIZ.

Poglavitna rešitev novele ureditev položaja zavarovancev, ki so bili prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje že po predhodno veljavni zakonodaji in so s tem nadaljevali tudi po sprejetju ZPIZ-2, do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili plačani vsi prispevki. Obenem pa se ureja tudi pravice do dodatnega odmernega odstotka za moškega, v kolikor ženska ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do pokojnine, uveljavitev enakosti pravic za prejemnike vdovskih in družinskih pokojnin, nova odmera vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Na novo pa se odmerja tudi najnižje pokojnine za zavarovance, ki so opravljali kmetijsko dejavnost in so dopolnili polno pokojninsko dobo ter vzpostavlja zakonske pravne podlage za sofinanciranje promocije in izvedbe rekreativnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in uživalcev pokojnin.