VLADNA KOALICIJA V ZAKONU O OBNOVI ZAVRNILA PREDLOG NSi IN POVSEM SPREGLEDALA POKLICNE GASILCE

DELI:
13.12.2023, NSi

Letošnje poplave in druge vremenske ujme so delovanje gasilcev postavile na veliko preizkušnjo. Opravljenih je bilo ogromno intervencij, poškodovane in uničene je bilo veliko opreme. Vlada je sicer nekaj posluha za težave gasilcev pokazala, a v oči bode odločitev ministrstva za obrambo, ki med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci dela veliko razliko, in sicer v škodo poklicnih enot. Po trenutni ureditvi je namreč poklicnim gasilskim enotam onemogočena povrnitev stroškov intervencij izven občine ustanoviteljice. Ostali so brez povračila stroškov zaradi povečanega obsega dela (nadure) ter za nadomestilo poškodovane in uničene opreme. Poklicne gasilske enote so te stroške morale kriti iz lastnih virov. Gre za zelo nevarno prakso Ministrstva za obrambo, ki lahko privede do tega, da poklicne gasilske enote ne bodo več opravljale nalog intervencij izven območja občin ustanoviteljic.

V poslanski skupini NSi smo zato k zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev vložili ustrezne amandmaje. Predlagali smo, da se jasno določi, da je država dolžna kriti VSE intervencijske stroške poklicnih gasilskih enot, če je aktiviran regijski ali državni načrt zaščite in reševanja.

Prav tako smo v NSi z amandmaji predlagali spremembe, ki bi poklicnim gasilskim enotam, ki opravljajo javno gasilsko službo, omogočili kandidiranje na razpisu MORS za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme.

Poklicne gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo, namreč ne morejo kandidirati na vsakoletnem javnem razpisu za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki ga objavi Ministrstvo za obrambo. Do sedaj so možnosti za prijavo imela zgolj prostovoljna gasilska društva in gasilske zveze, čeprav vse poklicne enote (tudi poklicne), opravljajo javno gasilsko službo. Poklicne gasilske enote so praviloma ustanovljene v mestih, kjer je koncentracija prebivalstva višja, posledično je večje tudi število intervencij. Razpolagajo s tehničnimi vozili in specialno tehniko, ki je širšega pomena, zato bi bilo po naši oceni pravično, da bi smeli tudi poklicni gasilci kandirirati na omenjenem razpisu.

Žal sta bila oba amandmaja NSi na matičnem delovnem telesu zavrnjena, vladna koalicija pa je s tem jasno pokazala svoj mačhovski odnos do poklicnih gasilcev.

Zavrnjena amandmaja NSi in njuno podrobno obrazložitev si lahko preberete TUKAJ.