VLADI PRIPOROČAMO, DA VREDNOTE SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE KREPI S ŠTIRIMI UKREPI

DELI:
02.03.2023, NSi

V Novi Sloveniji trenutek osamosvojitve razumemo kot ključno dejanje v slovenski zgodovini, ki si zasluži posebno mesto. Ljudje so dali življena za samostojno Slovenijo in zdi se nam prav, da njihovih žrtev, truda in odrekanja ne spravimo v arhive, ampak jim damo vrednost, ki si jo zagotovo zaslužijo. To pa je pravo in vidno mesto v samostojnem muzeju, posvečenem izključno slovenski osamosvojitvi.

Žal nam je, da do interpelacije ministrice Aste Vrečko ni prišlo, ker SDS pri tem ni želela sodelovati. Vprašanje vrednot slovenske osamosvojitve pa si vseeno zasluži poglobljeno razpravo, zato smo vložili predlog priporočil vladi za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve.

Vladi Republike Slovenije tako priporočamo, da vrednote slovenske osamosvojitve krepi s štirimi ukrepi, in sicer:

  1. Da ponovno vzpostavi samostojen muzej, ki bo posvečen izključno slovenski osamosvojitvi, bo osrednji javni zavod za hrambo in predstavljanje zgodovinskih virov iz obdobja osamosvojitve, bo za to imel na voljo ustrezne prostore ter bo splošni javnosti s sodobnimi, interaktivnimi pristopi omogočal spoznavanje osamosvojitvenih procesov in krepil narodno zavest.
  2. Da prenovi učne načrte osnovnih in srednjih šol, pri čemer naj večji poudarek nameni vsebinam o slovenski osamosvojitvi in poskrbi za njihovo primerno časovno umeščenost v šolskem letu.
  3. Da poskrbi za okrepljeno didaktično izobraževanje učiteljev, ki v osnovnih in srednjih šolah predstavljajo obdobje osamosvojitve, da bodo učenci in dijaki z njim dobro seznanjeni in bodo do osamosvojitve gojili pozitiven odnos.
  4. Da z razpisi na področju kulture krepi vrednote slovenske osamosvojitve in pozitiven odnos prebivalcev Republike Slovenije do samostojne države.

S priporočili želimo odpreti širšo razpravo o tem, kako krepiti spomin na ključno dogajanje v slovenski zgodovini, na enotnost slovenskega naroda ob odločanju za samostojno državo. Država, ki ne spoštuje svoje zgodovine, nima prihodnosti. Zato moramo spoštovanje vrednot slovenske osamosvojitve v naši domovini okrepiti.

Podrobnejšo obrazložite si lahko preberete tukaj: Vloženo priporočilo_osamosvojitev