VLADA NAJ NEMUDOMA PRIPRAVI CELOVIT INTERVENTNI ZAKON ZA ODPRAVO POSLEDIC KATASTROFALNIH POPLAV

DELI:
09.08.2023, NSi

Nedavna katastrofalna ujma je močno prizadela Slovenijo. Prizadetih je 182 slovenskih občin. Uničene so številne hiše, porušeni mostovi in ceste, sproženi so bili številni zemeljski plazovi, uničena so podjetja in kmetije. »Ogromno ljudi je ostalo brez vsega, neurja so zahtevala tudi smrtne žrtve, nekateri kraji so še vedno odrezani od sveta. Prvi odziv na katastrofalne poplave je bil zgleden, še enkrat znova se je pokazalo da je sistem zaščite in reševanja odporen in deluje odlično. Velika zahvala vsem prostovoljcem, gasilcem, Slovenski vojski, humanitarnim organizacijam, ki so ponudili pomoč in tako pomagali reševati življenja ljudi in premoženje,« je uvodoma jasno na seji odbora za infrastrukturo poudaril poslanec NSi Jožef Horvat.

Učinkovita odprava posledic katastrofalne ujme je ključna, zato v NSi predlagamo, da Vlada nemudoma pristopi k pripravi celovitega interventnega zakona:

 1. Izvedba interventnih ukrepov za zagotavljanje dostopnosti in varnosti prebivalcev
 • Ustanovitev posebne strokovne skupine, ki bo koordinirala interventno sanacijo ter nujno obnovo cestne in komunalne infrastrukture. Potrebna je interventna obnova cest in postavitev začasnih pontonskih mostov za zagotavljanje dostopnosti.
 • Povečanje višine predplačil za izvedbo interventnih ukrepov po slovenskih občinah do višine 100 %.
 • Interventna sanacija vodotokov pred jesenskim in zimskim obdobjem visokih voda: Agencija za vode mora nemudoma pregledati stanje na vseh vodotokih in pripraviti načrt urgentne sanacije.
 1. Poplavna obnova
 •  DRI se določi kot projektivno podjetje, ki vodi pripravo vse projektne dokumentacije za poplavno obnovo – samo na tak način lahko zagotovimo hitro, strokovno in celovito sanacijo vseh javnih in zasebnih objektov ter infrastrukture.
 • Sprememba gradbene zakonodaje, ki omogoča nadomestno gradnjo brez novega pridobivanja gradbenih dovoljenj (poenostavitev postopkov) tam, kjer strokovnjaki ugotovijo, da je gradnja ob ustrezni poplavni zaščiti varna.
 1. Obnova porušenih hiš in domov prebivalstva

 V Novi Sloveniji pozivamo Vlado, da ponovno pretehta odločitev, da bo ljudem, ki so ostali brez vsega, zagotovila nadomestna prebivališča v državnih »tipizirano« zgrajenih naseljih. Predlog NSi je naslednji:

 • Vzpostavitev državne sheme pomoči zavarovalnicam: ljudje, ki so imeli svoje premoženje ustrezno zavarovano, ampak niso imeli kritega rizika »poplav«, se izplača polna odškodnina. Država v dogovoru z zavarovalnicami zagotovi zadostno kritje za izplačilo odškodnin. Ljudje potrebujejo primerne odškodnine, da se lahko sami zopet postavijo »na noge« in uredijo življenje na način, kot si sami želijo.
 • Glede na oceno strokovnjakov iz DRI se omogoči obnova objektov po načelu nadomestne gradnje tam, kjer je to ob ustreznih protipoplavnih ukrepih varno. Ostalim se omogoči nadomestna stavbna zemljišča – ljudje naj si domove zgradijo skladno s svojimi željami in interesi.
 • Naselitev v državno zgrajenih »tipiziranih« naseljih se omogoči samo socialno ogroženim in starejšim, ki lastnih objektov ne morejo ali ne želijo graditi.
 • Zagotovitev ugodnih kreditov s subvencionirano ali ničelno obrestno mero.
 1. Ustanovitev posebnega projektnega državnega podjetja (po zgledu 2 TDK), ki bo izvajalo celovito sanacijo tako državne kot tudi zasebne infrastrukture.

Samo državno projektno podjetje lahko vodi kompleksno popoplavno sanacijo in kar je najpomembnejše – zagotovi gradbene izvajalce za izvedbo del.

 1. Interventna sanacij cest in mostov

Sprememba zakonodaje, ki razširi pojem »vzdrževalnih del v javno korist« za obnovo cestišč in mostov, ki naj jo izvedejo obstoječi državni koncesionarji.

 1. Sprememba Zakona o javnem naročanju

Vzpostavi se izjema za izvedbo del poplavne obnove tako, da se odpravi dolgotrajne javne razpise in omeji pritožbene postopke. Izvajalce se izbere po postopku pogajanj z zainteresiranimi gradbinci brez predhodne objave.

 1. Pomoč gospodarstvu za ohranitev delovnih mest

100% subvencioniranje skrajšanega delovnika ali čakanja na delo za najbolj prizadeta podjetja. Ugodni krediti s subvencionirano ali ničelno obrestno mero za nakup strojev, obratnih sredstev in obnovo prostorov.

Poslanska skupina je vložila tudi amandma, njegova vsebina je dostopna TUKAJ.