VEDNO ZNOVA DOKAZUJEMO, DA SMO BLIZU LJUDEM IN DA RAZUMEMO NJIHOVE STISKE

DELI:
04.03.2021, NSi

»Hvaležen in vesel sem, da stranka tisto, kar ima napisano v temeljnem programu in kar obljublja pred volitvami, dela, ko ima škarje in platno v rokah. Do sedaj je bilo sobivanje staršev v bolnišnici brezplačno samo do šestega leta starosti otroka, pri tem pa starši niso avtomatsko prejeli bolniškega nadomestila. Ko je otrok dopolnil šest let so si morali starši sobivanje v bolnišnici kriti sami, in sicer do 20 evrov na dan za stroške nastanitve in prehrane,« je na seji državnega zbora povedal poslanec Aleksander Reberšek.

Poudaril je, da pri tem niso bilo samodejno upravičeno do bolniškega nadomestila, ker so bili odsotni z dela. Prav tako ni bilo krito sobivanje v zdraviliščih, tako da otroci, ki so bili upravičeni do zdravniškega zdravljenja tega niso izkoristili, če si starši niso mogli privoščiti, da bi zase plačali nastanitev in prehrano v zdravilišču.

»V Novi Sloveniji smo blizu ljudem, zato smo prisluhnili Junakom tretjega nadstropja in staršem otrok, ki bivajo v bolnišnicah in tako našli rešitev. Ko bo nov zakon sprejet bo s tem nadomestil podoben ukrep iz PKP-6, ki pa sobivanje ureja samo začasno in tudi ožje, kot pa današnji predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Poleg sobivanja v bolnišnici je po novem možno tudi sobivanje v zdravilišču, kar pomeni, da se namestitev in prehrana starša v času sobivanja v bolnišnici in zdravilišču krijeta iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Splošna meja za sobivanje se dvigne iz šestega na petnajsto leto. Za posebno težke primere pa sta dodani še dve kategoriji, pri katerih je sobivanje možno do 18. leta oziroma dokler traja roditeljska pravica oziroma neomejeno,« je poudaril Aleksander Reberšek.

Vložen amandma kaže, da smo vedno blizu ljudem

Izpostavil je tudi, da smo v Novi Sloveniji skupaj s koalicijo vložili tudi amandmaje k zakonu, ki bo med upravičence do sobivanja poleg staršev in skrbnikov dodal tudi rejnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, kadar sobiva ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. »Nova Slovenija je vedno bila blizu ljudem, blizu družinam, zato smo ponosni, da bomo to področje sistemsko uredili. Uredili pa bomo tudi zvišanje nadomestila za izgubljeni dohodek, ki ga prejemajo starši otrok s posebnimi potrebami. Vesel sem, da v poslanski skupini, korak za korakom rešujemo probleme, ki jih vse prejšnje vlade niso uspele ali želele urediti. Vesel sem, da z dejanji odgovarjamo na težave naših državljanov,« je poudaril poslanec NSi.