VEČ SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE VODOTOKOV POMENI MANJ POPLAV

DELI:
10.03.2021, NSi

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval noveli zakona o varnosti v železniškem prometu in zakona o vodah ter predlog novega zakona o katastru nepremičnin.

Novela zakona o varnosti v železniškem prometu predvideva možnost gradnje določene infrastrukture bližje železniškim progam, npr. kolesarskih stez, saj sicer v praksi zaradi geografskih ovir prihaja do težav pri njihovem umeščanju. Predlog zakona o katastru nepremičnin pa prinaša celovito prenovo in informatizacijo vseh katastrskih postopkov s ciljem e-poslovanja, s čimer so bo geodetska uprava preoblikovala v sodobno javno in učinkovito upravo, obenem pa se bodo vzpostavile kakovostnejše nepremičninske evidence.

V razpravi ob noveli Zakona o vodah se je poslanec Mihael Prevc najprej osredotočil na »del zakona, ki omogoča črpanje denarja iz Sklada za vode za vzdrževanje vodotokov oziroma za izvajanje javne gospodarske službe. Na ta način se za vzdrževanje vodotokov in za večje, zahtevnejše investicije v zvezi z vodami omogočajo bistveno višja sredstva kot do sedaj.«

Kot nekdanji župan Železnikov v času katastrofalnih poplav se namreč še posebej zaveda pomena in razsežnosti te težave: »Ko govorimo o poplavni varnosti, ne morem mimo mojih Železnikov, kjer smo leta 2007 doživeli katastrofalne poplave, ko je poplavni val v zelo kratkem času uničil velik del Železnikov, komunalno infrastrukturo in vse, kar je temu valu stalo napoti; žal smo imeli tudi tri človeške žrtve. Zakaj se je to zgodilo? Odgovor je popolnoma jasen, zaradi slabega vzdrževanja vodotokov v preteklosti.«

»Dejstvo je, da je v Železnikih veliko hudourniških vodotokov, ki se stekajo v ozko mesto, in seveda če se redno ne čisti vejevja, ostankov, ki se tam leta in leta kopičijo, če se ne čistijo zaplavne pregrade, jezovi, ki jih je bilo v preteklosti kar nekaj zgrajenih, je povsem logično, da pride do takšne katastrofe. Pri naravni katastrofi, ki se je zgodila v Železnikih, niso bili krivi kakšni napačni posegi bodisi z gradnjo ob vodotoku, ob reki Sori, temveč neredno vzdrževanje vodotokov, zato sem vesel novosti, ki jih prinaša ta zakon v smislu večjega financiranja.«

Poslanec Prevc je primerjal tudi finančno plat škode po poplavah in potrebna sredstva za redno vzdrževanje vodotokov: »Škoda v Sloveniji zaradi poplav v zadnjih letih je bila ogromna. Po nekaterih podatkih je dosegla milijardo in pol evrov, stroka pa je izračunala, da bi za redno vzdrževanje vodotokov potrebovali okrog 25 milijonov evrov na leto. Dejstvo je, da smo v preteklosti za vzdrževanje vodotokov namenjali bistveno manj sredstev.«

Navedel je tudi podatek za škodo v Železnikih leta 2007: »Škoda je bila ocenjena na približno 60 milijonov evrov, ne bi pa je bilo, če bi se struge redno vzdrževale. Prebivalci Železnikov danes še vedno s strahom pogledujejo v nebo. Verjetno bi pozdravili informacijo, da ta novela za vzdrževanje vodotokov namenja bistveno več sredstev oziroma daje pravno podlago, da se lahko ta sredstva preko Sklada za vode povečujejo.«

Nadaljeval je z razpravo o spremembah, ki bi omogočile postavitev nekaterih objektov na ali ob vodah ter na vodovarstvenem območju, za kar pa bo seveda treba pridobiti vodno soglasje: »Ne samo Železniki tudi številni kraji po Sloveniji, predvsem v hribovskem, goratem delu zahodne Slovenije, so naselja v ozkih dolinah in kotlinah, na primer Idrija, Cerkno. Kaj bi bilo, če v teh krajih ne bi bilo možno v preteklosti postaviti proizvodnih obratov ob rekah in tudi na vodovarstvenih območjih? Saj druge možnosti ni! Ti kraji bi ostali nekje na ravni srednjega veka.«

»Verjetno veste, v Železnikih je zelo razvita industrija, kovinska, elektrotehnična, lesna industrija. Vsi ti veliki obrati, ki zaposlujejo okrog 2000 ljudi, so neposredno ob reki Sori. Ne gre za zastarele obrate, temveč nove, z zelo moderno tehnologijo. Uporabljajo tudi nevarne snovi, vendar so bili deležni številnih zahtevnih postopkov, presoj vplivov na okolje, zgraditi so morali napredne čistilne naprave. V Železnikih je konec koncev tudi čistilna naprava za prebivalce lahko locirana samo ob vodi. Z velikim razvojem industrije v Železnikih pa meritve kažejo, da proti Škofji Loki zdaj teče bistveno čistejša voda, kot je tekla nekoč.«

Vse tri zakonodajne predloge so poslanci na odboru večinsko podprli.