[VOLILNI PROGRAM] ODLOČNO NAPREJ ZA SODOBNO, RAZVITO, ZELENO IN DO LJUDI PRIJAZNO SLOVENIJO

DELI:
05.03.2022, NSi

NSi je danes v Celju pripravila programsko konferenco, na kateri smo potrdili volilni vladni program za obdobje 2022 – 2026, predstavili pa smo tudi vse kandidate za poslanke in poslance državnega zbora, ki se 24. aprila s sloganom Odločno naprej! podajajo na volitve.

Slogan kampanje Odločno naprej je izraz želje NSi, da nadaljuje z zastavljenim delom na petih ministrstvih in v koaliciji. NSi je v dveh letih sodelovanja v vladni koaliciji pokazala, da je zrela politična stranka, ki ima odgovore na aktualna vprašanja in izzive. Pokazala je tudi, da se ne ustraši izzivov in trdega dela, kar je njena ministrska ekipa tudi uspešno dokazala s številnimi rezultati, tudi na področjih, kjer se zadeve dolga leta niso premaknile. Zato želimo odločno nadaljevati z razvojem Slovenije v sodobno, visoko razvito, zeleno in do ljudi prijazno državo.

YouTube video

KLIKNITE TUKAJ za branje volilnega vladnega programa 2022 – 2026.

POUDARKI VOLILNEGA VLADNEGA PROGRAMA 2022 – 2026

Programska konferenca, ki jo sestavljajo člani organov stranke, predsedniki občinskih in regijskih odborov, župani in občinski svetniki ter člani upravnih odborov vseh organizacijskih oblik, je predlog volilnega vladnega programa potrdila soglasno osrednji nagovor pa je imel predsednik stranke NSi Matej Tonin.

Vladni program so predstavili najvidnejši predstavniki NSi na čelu z ministri in poslanci, ki so se sprehodili skozi uspehe zadnjih dveh let in predstavili poglavitne dele programa, ki so ga vsebinsko razdelili na naslednje ključne sklope:

Zeleno socialno-tržno gospodarstvo

Vsak človek za uresničitev svojih talentov potrebuje okolje, ki omogoča in spodbuja razvoj, naloga države pa je, da tako okolje ustvari. Želimo vzpostaviti spodbudno podjetniško in poslovno okolje. Slovenija ima izvozno usmerjeno gospodarstvo, zato naša podjetja, ki poslujejo v globalni konkurenci, potrebujejo manj administrativnih ovir, več davčnih olajšav, spodbujanja zagonskih podjetij in povečanje vlaganja države v raziskave in razvoj.

Pritegniti hočemo najboljše kadre, ki jih podjetja zdaj ne morejo ustrezno nagraditi. Zato – razvojna kapica – določitev zgornje meje dohodka, od katerega ni treba plačevati dodatnih prispevkov. Predlagamo mejo 4.600 evrov. Petletna dohodninska olajšava za zaposlitev visokokvalificiranih oseb. Digitalno nomadstvo in paket, ki bi take posameznike pritegnil v Slovenijo. Pomoč Slovencem, ki se želijo vrniti iz tujine.

Z davčnimi razbremenitvami želimo okrepiti zlasti srednji sloj, ki zaradi previsokih davkov vedno bolj izginja. Zavzemamo se postopno zvišanje splošne dohodninske olajšave na 7.500 evrov. Še nekaj ukrepov: razširitev prvih dveh dohodninskih razredov, znižanje 50-odstotne dohodninske stopnje, družinska dohodnina.

Zeleni prehod je treba izvesti odločno, a hkrati premišljeno. Pred ukinitvijo fosilnih goriv jih je treba nadomesiti z obnovljivimi viri in narediti vse, da Slovenija ne izgubi svoje energetske suverenosti in ohrani dostopne cene električne energije. Slovenija naj postane neto izvoznica električne energije.

Povezana, enakomerno razvita Slovenija

Ena prednostnih nalog je vzpostaviti uravnotežen in skladen regionalni razvoj za zagotovitev kakovostnega življenja vsakemu izmed nas, ne glede na to v katerem delu naše države živimo in ustvarjamo. Projekte, ki smo jih z mrtve točke premaknili že v tem mandatu bomo z istim tempom peljali naprej in jih še nadgradili. V ospredju je razvoj »infrastrukture po meri ljudi« – razvoj moderne železniške infrastrukture,  okrepitev javnega potniškega prometa, ustrezna povezava z letališčem Jožeta Pučnika, zagotovitev pogojev za utrditev slovenskih logističnih koridorjev.

Več varnosti – povsod in ves čas

Varnost in mir nista samoumevna. V Novi Sloveniji se zavedamo, da bomo morali za lastno varnost storiti več. Slovenska vojska, policija in obveščevalne službe skrbijo za našo varnost, zato si zaslužijo naše spoštovanje in dobre pogoje za svoje delo.  Slovenska vojska mora postati opremljena, moderna in usposobljena, zato pa bo potrebno do leta 2024 dvigniti obseg obrambnih izdatkov na 1,5 % BDP, znotraj tega pa bo 20% sredstev zagotovljenih za obrambne investicije. Številčno bomo okrepili uniformirani del policije, izboljšali bomo status prostovoljnih gasilcev ter drugih prostovoljnih pripadnikov služb zaščite in reševanja.

Pomladimo Slovenijo

Krščanski demokrati družino vidimo kot eno ključnih osebnih vrednot. V družini se naučimo vsega temeljnega za poznejše samostojno življenje, v času stiske pa je družina prvo zatočišče, kjer ljudje poiščemo pomoč. V NSi smo zato prepričani, da moramo za zdravo družbo krepiti vlogo družine. Naloga države je oblikovanje spodbudnega okolja za odločitev za družino in njen razvoj.  Nekaj ključnih ukrepov: Zvišanje olajšave za vzdrževane družinske člane, obrok kredita ali plačilo najemnine se izvzame iz osnove za določitev plačila vrtca, dodatnih 30 dni starševskega dopusta za očete, z davčnimi olajšavami podjetja spodbujati k štipendiranju mladih kadrov.

Za dostojno starost

Na področju starejših je cilj Nove Slovenije, da le ti čim dlje ostanejo aktiven del naše družbe. Spodbujali bomo njihovo aktivnost in jim nudili podporo za življenje v domačem okolju. Še naprej bomo krepili oskrbo na domu in vzpostavitev mreže dnevnih centrov, ter na ta način nudili podporo svojcem. Zagotovili bomo tudi ustrezno financiranje dolgotrajne oskrbe in to na način, ki ne bo prinesel dviga davčnih bremen za državljane. Do leta 2070 se bo delež starejših v Sloveniji povečal kar za 40%. To je ključni razlog,  da bo v prihodnje potrebna prenova pokojninskega sistema, saj smo dostojne pokojnine dolžni zagotavljati tudi prihodnjim generacijam.

Dostopno javno zdravstvo

V Novi Sloveniji zagovarjamo dostopen in sodoben sistem zdravstvenega varstva, v središče  katerega postavljamo pacienta- njegovo hitro in kvalitetno obravnavo. Sedem ključnih projektov za učinkovito in sodobno zdravstvo:  dostopnost do zdravstvenih storitev, povezovanje vseh deležnikov znotraj  zdravstvenega sistema in ustanovitev strateškega sveta za zdravstvo, učinkovitejši sistem organizacije zdravstvenega sistema, učinkovito upravljanje zdravstvenih zavodov, plačilo zdravstvenih storitev glede na rezultate zdravljenja in dosežene strokovne standarde, učinkovito kadrovsko vodenje znotraj zdravstvenega sistema, dokončna ureditev dolgotrajne oskrbe, digitalizacija zdravstva.

Za slovensko podeželje

Slovensko podeželje je prostor priložnosti. Prek medresorskega sodelovanja in investicij mora podeželje postati prostor z enakim standardom kot v mestih za vse starostne skupine obeh spolov. Ker je podeželje tradicionalno povezano s kmetijstvom in gozdarstvom, moramo tem dejavnostim dopustiti razvoj in delovanje skladno z najvišjimi standardi. Prizadevali si bomo za razvito gozdno lesno verigo in za sonaraven in trajnostni razvoj gozdov. Prizadevali si bomo za intenzivnejše upravljanje z divjadjo in zmanjševanje škod zaradi divjadi v gozdovih in na kmetijskih zemljiščih. Za poseljeno in obdelano podeželje je ključno, da z vsemi ukrepi ohranimo pridelavo hrane na slovenskih kmetijah. Prizadevali si bomo za poenostavitve pri vseh ukrepih skupne kmetijske politike in prek različnih ukrepov povečali možnost uspešnih prijav na projekte za večje število družinskih kmetij.

Delujoča pravna država

Delovanje in obstoj družbe temeljita na medsebojnem zaupanju in predvidljivem delovanju posameznikov in države. V Sloveniji je v javnosti občutek, da se soočamo z neenotno sodno prakso, pa tudi z neenotno tožilsko prakso.  Da bi to izboljšali, smo v Novi Sloveniji pripravili pet ključnih projektov za delujočo pravno državo:  Pravosodni sistem po zgledu Avstrije in Nemčije – enako učinkovit in kakovosten, digitalizacija pravosodja in uvedba vstopne točke E – pravosodje, odprava dolgotrajnih sodnih postopkov, razbremenitev Ustavnega sodišča, ki naj opravlja predvsem svojo temeljno poslanstvo – ocenjevanje skladnosti zakonov z Ustavo RS in prednostno obravnavo najhujših kaznivih dejanj (korupcija, gospodarska in bančna kriminaliteta)  ter učinkovit sistem odvzema premoženja nezakonitega izvora.

Solidarna in pravična družba

Zavzemamo se za to, da država pomaga tistim, ki ne morejo delati in so se znašli v stiski ter spodbudi tiste, ki so zdravi in sposobni za delo, da poskrbijo zase in za svoje družine ter prispevajo svoj delež družbi. Zato potrebujemo dostopen, pregleden in hiter sistem socialnih transferjev, da zagotovimo pravičnost in solidarnost pri izplačilu socialnih transferjev. Pomembno je uvajanje digitalnih rešitev, s katerimi bomo razbremenili centre za socialno delo, zato da bodo zaposleni na CSD imeli več časa za delo z ljudmi in delo na terenu. Zavzemamo se za večjo integracijo tujcev v slovensko družbo. V času te vlade smo jasno določili pravila za njihovo vključevanje, preživljanje, združevanje z družino in glede osnovnega znanja slovenskega jezika.

Močna Slovenija v združeni Evropi

Evropa je projekt miru, ki je prinesel mir, blaginjo in demokracijo brez primere, a je zdaj pod vprašajem. Kot še nikoli potrebujemo močno Evropsko unijo.  Zato si bo NSi še naprej prizadevala za verodostojno in učinkovito skupno zunanjo in varnostno politiko EU, zaščito naših vrednot in evropskega načina življenja. Za mir, varnost, blaginjo, urejene dvostranske odnose, močno EU, tesno transatlantsko zavezništvo, stabilen in učinkovit multilateralni sistem, prepoznavnost Slovenije ter tesno povezanost s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Zavzemali se bomo tudi hitrejšo širitev EU na države Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva. Naš cilj je Slovenija, ki bo varna, uspešna in spoštovana v svetu.

Ponosni na Slovenijo in našo kulturo

Ministrstvo za kulturo je treba preoblikovati v krovno institucijo, ki bo razvijala in oblikovala strateški okvir razvoja slovenske kulture. Ministrstvo bo oblikovalo področne agencije, ki bodo skrbele za posamezna krovna področja. Posebno pozornost bomo namenili avdiovizualni umetnosti, saj je bila dolga časa podhranjena in brez zadostnih sredstev, ima pa največji doseg. Povečati ji je potrebno programska sredstva, da se bo lahko razvijala primerljivo z drugimi državami po Evropi in svetu. Potrebno je urediti status samozaposlenih v kulturi. Želimo si, da bi bilo spodbujanje samozaposlenih v kulturi z vidika plačevanja prispevkov samozaposlenim namenjeno spodbujanju vrhunskosti in ne socialnemu korektivu pri plačilu prispevkov.