V NSi SMO S PREDLOGI IZBOLJŠALI INTERVENTNE UKREPE IN POMOČ RAZŠIRILI MED LJUDI

DELI:
22.04.2020, NSi

Od sprejema prvega paketa pomoči PKP1, ki ga predstavlja obsežen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, so se na nas obračali številni državljani s svojimi predlogi, kako bi paket lahko še izboljšali. Ker smo stranka, ki je blizu ljudem, smo jih v pripravi popravkov PKP1 v kar največji meri upoštevali. Dosegli smo, da so v predlog spremenjenega zakona vključeni tudi naslednji ukrepi:

Sprememba dolžnosti delavca v času začasnega čakanja na delo – na delodajalčevo zahtevo se vrne na delo do sedem dni v tekočem mesecu (ne več 7 dni skupaj). Gre za bolj življenjsko ureditev. (4. člen novele, 24. člen zakona)

Znižanje pogoja upada prihodkov za koriščenje pomoči z 20 na 10 %. Do ukrepa so torej upravičeni tisti delodajalci in samozaposleni, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 %.  (3. in 11. člen novele, 22. in 37. člen zakona)

Kot referenčno obdobje za ugotavljanje zmanjšanja prihodka samozaposlenih se ne upošteva več primerjava med februarjem in marcem 2020. Uporabi se primerjava prihodkov med letoma 2019 in 2020. Če samozaposleni ni posloval v celotnem letu, se uporabi povprečje. (10. člen in 11. člen novele, 35. in 37. člen zakona) Enako velja za delodajalce, ki niso poslovali v celotnem letu. (3. člen novele, 22. člen zakona)

Poenotenje pogojev upravičenosti za pomoč med 22. členom (delodajalci) in 37. členom (samozaposleni). (3. in 11. člen novele)

Mesečni krizni dodatek v višini 200 eur prejmejo tudi zaposleni invalidi. (8. člen novele, 33.a člen)

Med upravičence za mesečni temeljni dohodek in oprostitev prispevkov se doda vse tiste zavarovance, ki so v zavarovanje delno vključeni na podlagi opravljanja dejavnosti (samozaposleni, kmetje in družbeniki) in delno na podlagi priznane pravice iz naslova starševstva oziroma iz naslova statusa družinskega pomočnika. (9. člen novele, 34. člen zakona)

Med upravičence za mesečni temeljni dohodek in oprostitev prispevkov se doda vse delno samozaposlene. Gre za osebe, ki so npr. 20 % zaposlene pri delodajalcu in 80 % samozaposlene.  (9. člen novele, 34. člen zakona)

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov se izplača tudi izrednim študentom. (15. člen novele, 58. člen zakona)

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 eur prejmejo tudi invalidi, družinski pomočniki, rejniki, upravičenci do starševskega dodatka, dodatka za nego otroka, materinskega oz. starševskega nadomestila, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek zaradi nege in varstva otroka ter vojni veterani in vojni invalidi, ki jim je veteranski oz. družinski dodatek edini prejemek. (16. člen novele, 58.a člen zakona)

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 30 eur za otroka staršev v 1–6 dohodkovnem razredu otroškega dodatka. (16. člen novele, 58.a člen zakona)

V primeru izplačila nagrad pri delodajalcih, ki so dobili plačane prispevke za delavce, ki delajo, ni več sankcije vračanja sredstev z zamudnimi obrestmi. (39. člen novele, 99. člen zakona)

Začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 eur. (17. člen novele, 61.a člen zakona)

Dohodki »delavcev migrantov«, ki so primerljivi z dohodki iz zakonskega paketa PKP1, se oprostijo plačila dohodnine. (18. člen novele, nov 62.c člen zakona)

Brezposelni osebi, ki je prijavljena v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, se omogoči napotitev na sezonsko delo v kmetijstvu. (26. člen novele, 76. člen zakona)