V NSi PREPRIČALI KOALICIJO, DA VLADA POSPEŠI UKREPANJE V PRIMERU MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA

DELI:
20.05.2023, NSi

V državnem zboru je tekla beseda o medvrstniškem nasilju in kako ga preprečiti. Nova Slovenija je v razpravi na pristojnih odborih aktivno sodelovala in predlagala v sprejem več sklepov, ki so prepričali tudi koalicijo.
Dosegli smo, da bo vlada preučila veljavno zakonodajo in predlagala spremembe, ki bi učitelje, vzgojitelje in ravnatelje opolnomočila s pedagoško avtoriteto in avtonomijo, omejila možnosti poseganja staršev v strokovne odločitve v vzgojno-izobraževalnem procesu ter določila njihovo obveznost za sodelovanje s strokovnimi službami. Zavodu Republike Slovenije za šolstvo bo naloženo, da pregleda vlogo vzgojnih načrtov v osnovnih šolah in poda priporočila za njihovo nadgradnjo. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo pozvano, da opravi analizo ukrepov in zakonodajnih sprememb, ki so jih druge države članice EU sprejele v zvezi s preprečevanjem nasilja med mladoletnimi. Opravljena analiza bo morala biti posredovana v Državni zbor v treh mesecih, izsledki pa bodo morali biti smiselno vključeni v pripravo zakonodajnih sprememb. Vlado tudi pozivamo, da preuči pobudo za uvrstitev spletnega ustrahovanja med kazniva dejanja v vseh državah članicah EU in v roku šestih mesecev pripravi dopolnitve zakonodaje za učinkovitejšo obravnavo spletnega ustrahovanja.