V MANJ KOT LETU DNI OBNOVLJEN ŽELEZNIŠKI PREDOR KARAVANKE

DELI:
30.07.2021, NSi

»Uspelo nam je! V manj kot letu dni smo skupaj z avstrijsko stranjo uspeli obnoviti železniški predor Karavanke. Odpravili smo ozko grlo na področju železniškega prometa med Slovenijo in Avstrijo.  7.976 metrov dolg slovensko-avstrijski predor je končno v uporabi za pomembno čezmejno povezavo na železniški progi München – Salzburg – Ljubljana – Solun in Karavanke končno postajajo povezovališče,« je na slovesnosti ob obnovitvi karavanškega železniškega predora dejal minister Jernej Vrtovec.

Poudaril je, da smo s sprostitvijo železniškega prometa skozi Karavanški predor naredili velik korak naprej k zagotavljanju večje pretočnosti med državama ter izboljšanju pogojev za gospodarstvo ter potnike. Železnica je po njegovem mnenju prihodnost tako za potniški kot tovorni promet in Karavanški predor predstavlja pomembno stičišče tako za Slovence z obeh strani meje kot tudi prehod za mednarodne tokove.

Nadgrajeni železniški predor Karavanke sedaj omogoča izboljšane varnostno-tehnične razmere v predoru ter prinaša večjo varnost železniškega prometa in potnikov. Železniški promet bo po novem potekal hitreje in bo lahko dosegal hitrost iz prejšnih 50 km/h do 120 km/h. V okviru varnostno–tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke je bila izvedena odstranitev dvotirne in izgradnja enotirne proge v predoru ter na odseku proge od postaje Jesenice do postaje Podrožca. Odpravili so tudi ozko grlo na delu skupne trase v območju postaje Jesenice, kjer so tudi ohranili delno dvotirnost. Pri predorskih ceveh so sanirali poškodovane dele, uredili ustrezno odvodnjavanje, zgradili intervencijske hodnike po celotni dolžini predora in uredili vozno mrežo.

»Zavedam se tudi pomembnosti, da mora slovenska železnica v praksi postati hrbtenica prevoza potnikov in tovora in mora odigrati ključno vlogo pri razogljičenju prometa. Leto 2021 je evropsko leto železnic v okviru katerega na Ministrstvu za infrastrukturo spodbujamo železniški promet kot trajnostno, mobilno in varno rešitev za vse udeležence v prometu;« je še dejal Vrtovec.