ODZIV NOVE SLOVENIJE – KRŠČANSKI DEMOKRATI NA PREDSTAVLJENE UKREPE VLADE ZA BLAŽITEV DVIGA CEN POGONSKIH GORIV

DELI:
17.06.2022, NSi

Vlada RS je v sredo, 15. 6. 2022 predstavila ukrepe za blažitev dviga cen pogonskih goriv. V Novi Sloveniji ugotavljamo, da je novo vlado hitro dohitela politična realnost. Predstavljeni ukrepi nikakor niso čudežni, kot so napovedovali, in so daleč od pričakovanj ter njihovih lastnih napovedi. Nekateri ukrepi gredo v pravo smer, v NSi pa pogrešamo celovit, strateški in dolgoročen pristop.

Delno regulacijo cen goriv izven avtocest in sprostitev cen goriv na avtocestah v NSi ocenjujemo kot razumem ukrep in ga podpiramo. Odzivi različnih deležnikov s strani gospodarstva in sindikatov pa kažejo, da so predstavljeni ukrepi vlade v precejšnji meri nedodelani. Kot je opozoril poslanec NSi Jernej Vrtovec, bi morala vlada čim prej oblikovati shemo pomoči za prevozna podjetja, da se višje cene goriv ne bodo neposredno prelile v višje cene izdelkov za končne potrošnike. To bi pomenilo inflacijsko spiralo, znaten padec standarda ljudi, saj bi vsak imel v denarnici manj, česar si nihče od nas ne želi.

V Novi Sloveniji ugotavljamo, da se je vlada ukrepov za blažitev dviga cen pogonskih goriv lotila izrazito »matematično«. Breme dviga cen je porazdelila na tretjine – država, trgovci, ljudje. V NSi pričakujemo, da vlada predstavi jasen načrt, kako bo pri tem zaščitila najranljivejše skupine prebivalstva, ki tega dviga preprosto ne bodo zmogle. Nekdo z nizkimi dohodki že sedaj za pogonska goriva prispeva znaten del svojih dohodkov. Za te ljudi bo dvig cen goriv enostavno prevelik udarec za njihove družinske proračune.

Vlada bi pa naši oceni morala prav tako pripraviti akcijski načrt, kako zadržati gospodarsko aktivnost in visoke stopnje gospodarske rasti. Dediščina pretekle vlade na tem področju je odlična, prilivi v proračun so rekordni in vladi dopuščajo manevrski prostor, da v teh zahtevnih časih poskrbi za najranljivejše skupine. V Novi Sloveniji smo zaskrbljeni, ker praktično ne mine dan, da ne bi kakšen predstavnik radikalno levega dela sedanje koalicije v svojih javnih nastopih napadel predstavnikov gospodarstva. Številni podjetniki zato razmišljajo o upočasnitvi ali celo popolni ustavitvi investicij, kar bi izrazito negativno vplivalo na gospodarsko rast in prilive v proračun. Od vlade pričakujemo takojšnjo in korenito spremembo odnosa do tistih, ki delajo in ustvarjajo, in tudi največ prispevajo v proračun – drugače bo prihodnost zelo težka.

Poslanec NSi Jernej Vrtovec pa je tudi opozoril, da je vlada sprejela tri uredbe, kjer se zmanjšujejo okoljske dajatve za zeleni prehod (prispevek za obnovljive vire energije, soproizvodnjo in učinkovito rabo energije). Opozarjamo, da gre za umik od zavez koalicijske pogodbe. Po naši oceni ukrep ne sme biti dolgoročen ali pa mora vlada najti ustrezne sistemske vire za financiranje zelenih naložb. Zeleni prehod je ključen za opustitev rabe fosilnih goriv, kar pomeni da ljudje in gospodarstvo ne bodo neposredno izpostavljeni visokim cenam energentov na svetovnih trgih in geopolitičnim neravnovesjem.

V NSi od vlade pričakujemo, da čim hitreje pripravi nabor ukrepov, ki bodo odgovor na visoke cene hrane, elektrike in materialov za kmetijsko proizvodnjo (tukaj so podražitve tudi do 300%). Ne delimo ocene predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba, da imamo za to še dovolj časa. Morda to velja za vlado, ljudje in gospodarstvo pa rešitve potrebujejo takoj.