V IMENU DEPOLITIZACIJE SE IZVAJA POLITIZACIJA RTV

DELI:
12.07.2022, NSi

»V imenu depolitizacije se izvaja politizacija. Namesto da bi se vlada ukvarjala s prioritetami – blaginjo ljudi, se ukvarja s tem, kako bo s politizacijo javne RTV lahko sporočala, kar bo želela,« je izpostavila Iva Dimic ob obravnavi vladnega predloga Zakona o RTV Slovenija na odboru za kulturo. »Prioriteta vlade dr. Roberta Goloba postaja prevzem RTV in cilj zamenjava programskega sveta.«

Vladni predlog predvideva, da bi čez noč, z dnem uveljavitve zakona, prenehal mandat vsem 29 članom programskega in 11 članom nadzornega sveta, prav tako pa tudi mandat generalnega direktorja ter direktorjev radia in televizije.

To prepričanje utrjuje tudi način, s katerim se vlada loteva spremembe, saj je predlog v zakonodajni postopek vložila po nujnem postopku. »Nujni postopek se uporablja, ko nastajajo za državljane in državo nepopravljive posledice. Dvomim, da to lahko rečemo za RTV,« je opozorila poslanka. Z nujnim postopkom je tako vlada zlorabila postopkovno možnost hitre obravnave predloga, čeprav tak način sprejemanja v tem primeru nikakor ni upravičen.

Po vladnem predlogu bi programski in nadzorni svet RTV nadomestil enoten organ upravljanja – svet RTV. Ta bi bil sestavljen iz 17 članov, pet iz vrst zaposlenih in dvanajst predstavnikov javnosti, od katerih bi samo dva imenoval Državni zbor. Preostalih deset predstavnikov javnosti bi imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik republike na podlagi poziva registriranim verskim skupnostim, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite, informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja ter varuh človekovih pravic.

»Zdi se, da bi tako RTV upravljala civilna družba oziroma izbrane organizacije, ki so blizu vladajoči koaliciji,« je poudarila Iva Dimic in v nadaljevanju izpostavila srž problema: »To, da se na nekem javnem zavodu preštevajo na naše in vaše – res sem mislila, da smo to pustili za sabo v devetdesetih letih.«

Spomnila pa je tudi na pomen zaupanja državljanov v javno RTV in objektivnost novinarskega poročanja: »Danes smo v razpravah pozabili na nekaj, kar je ključno – da bi si RTV kot javni servis povrnil zaupanje državljanov. Pri pravici do obveščenosti državljanov in svobodi izražanja je po eni strani ključna novinarska etika in zavezanost visokim standardom poročanja. V prvi vrsti to pomeni, da se objektivno poročanje ne prepleta z osebnim mnenjem – kar seveda ne pomeni, da ga novinar ne sme izraziti – mora pa bralcu, gledalcu ali poslušalcu jasno sporočiti, da je to njegovo mnenje, ne pa objektiven prikaz nekega dogodka. Tega je bilo v preteklosti veliko. To pravi tudi civilna družba. Zato so tudi težnje po neobveznem, prostovoljnem plačevanju naročnine večje.«

»Želim si, da bi res delali v smeri depolitizacije in da bi bil v ospredju državljan, ne pa želja po podrejanju, čemur smo priča v tem zakonu,« je svojo razpravo zaključila poslanka Iva Dimic.