UVEDBA PREDNOSTNEGA GLASU BI VOLIVCEM DALA ODLOČILNI VPLIV NA IZBIRO POSLANCEV

DELI:
14.03.2020, NSi

»Na vseh zadnjih volitvah se soočamo z nizko volilno udeležbo. V NSi smo prepričani, da je eden od glavnih razlogov za tako nizko udeležbo tudi občutek ljudi, da ne odločajo o tem, kdo jih bo res zastopal v državnem zboru. Ukinitev volilnih okrajev in uvedba prednostnega glasu bo iz rok vodstev političnih strank, dal volivcem odločilni vpliv na izbiro poslancev. S tem upam bomo pripomogli k vrnitvi zaupanja v politiko,« je v stališču o spremembah volilne zakonodaje povedal poslanec Blaž Pavlin.

Poudaril je, da smo v NSi od vsega začetka zagovarjali predlagano rešitev, ki prinaša ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu. »Na začetku pogovorov smo bili menja, podobno kot večina ustavnih strokovnjakov, da je za uresničitev določil ustave najprimernejša uvedba absolutnega prednostnega glasu in uvedba domicilnega principa, po katerem bi predlagani kandidat moral izhajati iz območja volilne enote v kateri kandidira. Žal smo pri teh predlogih ostali osamljeni in smo v nadaljevanju podprli predlagano rešitev, ki uzakonja relativni prednostni glas,« je povedal poslanec NSi.

Dodal je, da imamo podoben način glasovanja tudi pri volitvah v Evropski parlament in so ga državljani, volivke in volivci sprejeli za svojega. »Prepričani smo, da bi s tem volivke in volivci v svoje roke prejeli odločilni vpliv na izbiro poslancev,« je poudaril Blaž Pavlin.

Izpostavil je, da smo v NSi prepričani, da moramo pri iskanju rešitve iskati širšo podporo, zato je pomembno, da se pogovarjamo o rešitvah, za katere je potrebno 60 poslanskih glasov, kar predstavlja ustavno večino.

»Čeprav se zdi iskanje potrebne večine za preoblikovanje okrajev lažja pot, pa je spreminjanje meja le teh mukotrpno in občutljivo. Od oblikovanja okrajev se bo praktično v naprej vedelo, kdo bo izvoljen v prihodnje. Že prvi predlog preoblikovanja meja okrajev je pokazal buren odziv med poslanci. Tako obširno preoblikovanje bi lahko v prihodnje poleg sedaj ene neustavnosti odpiral pogojno 88 neustavnosti v prihodnje,« je še dejal poslanec NSi.

Foto: Matija Sušnik

Aleksander Reberšek: Ljudem je potrebno dati moč, da izvolijo poslance, ki jih želijo

»Preferenčni glas je najbolj čista oblika demokracije. Naloga politike pa je, da vzpostavi volilni sistem, ki glas vsakega volivca enakovredno obravnava in čim bolj upošteva. Ljudem je potrebno dati moč. Moč pa jim damo tako, da si sami izberejo kdo izmed 11 kandidatov bo njihov poslanec,« je dejal poslanec Aleksander Reberšek.

Dodal je, da so poslanci predstavniki ljudstva, zato meni, da bi bilo bolj primerno, če bi s preferenčnim glasom volivci odločili, kateri od enajstih kandidatov stranke v volilni enoti jih bo zastopal v parlamentu. Danes namreč namesto volivca to naredijo stranke, ko kandidata postavijo v izvoljiv okraj. »Volilci so tako primorani voliti tistega kandidata, ki jim ga v okraj postavi stranka. Če pa okraje ukinemo in uvedemo preferenčni glas, bodo o mandatih resnično na transparenten način odločili ljudje na volitvah,« poudarja poslanec NSi.

Nasprotniki uvedbe preferenčnega glasu pogosto navajajo argument, da bi bili v tem primeru izvoljeni le poslanci iz večjih mestnih središč, ki imajo večje število volilnih upravičencev. »Trdim, da se na podeželju ljudje med seboj bolje poznajo kot v mestih, kar je lahko celo prednost v kampanji. Težko pristanem na predpostavko, da so kandidati iz podeželja manj sposobni in na ravni volilne enote ne morejo doseči take prepoznavnosti kot tisti iz mest,« je prepričan poslanec NSi in je dodal, da je za nasprotnike sprememb ključni problem to, da stranke nimajo več vpliva kdo bo izvoljen. »Upam, da bomo tokrat zbrali več poguma in modrosti.«