USTVARITI ŽELIMO DRUŽBO, V KATERI SO OTROCI DOBRODOŠLI

DELI:
10.11.2022, NSi

Poslanec Aleksander Reberšek je na odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide jasno poudaril, da je NSi v svoji noveli Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, vloženi februarja letos, predlagala avtomatizem, da se otroški dodatek namesto v denarju dodeli v naravi (plačilo položnic, obleke, prehrane), če učenec iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka. Namen tega je bil spodbuditi starše, da otroci obiskujejo osnovno šolo. Vladni predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pa izpušča ravno to rešitev, ki stremi k spodbujanju otrok, da zaključijo osnovno šolo in se vpišejo v srednješolsko izobraževanje.

V Novi Sloveniji vlogo družine prepoznavamo kot eno najpomembnejših v naši družbi. Družina, materinstvo, očetovstvo, otroci in mladina so za nas temelji zdrave družbe. Državo vidimo v vlogi tistega, ki ustvarja spodbudne razmere za odločitev za družino in njen razvoj. Vladni predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je v večjem delu kopija omenjene novele NSi, prinaša pozitivne spremembe za krepitev slovenskih družin.

 Ustvariti želimo družbo, ki je prijazna do družin in v kateri so otroci dobrodošli.

V mesecu aprilu 2023 prihajajo v veljavo pozitivne spremembe, ki jih zakon prinaša: 75 neprenosljivih dni dopusta za očeta, v kolikor otrok s posebnimi potrebami, ki ima sicer v zavodu celodnevno brezplačno oskrbo, vsaj 180 dni v letu biva doma, ima eden od staršev pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek za 20 ur tedensko; če pa doma biva vsaj 270 dni, pa za 30 ur tedensko. Sedaj se lahko pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek uveljavlja samo za 10 ur tedensko, če otrok vsaj 90 dni na leto biva doma. Pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva bosta lahko po novem koristila oba starša hkrati v skupnem obsegu 20 ur na teden, in sicer do osmega leta najmlajšega otroka. Višina delnega nadomestila za izgubljeni dohodek se bo dvignil na enako višino, kot jo prejemajo družinski pomočniki, torej na 1,2-kratnik bruto minimalne plače.