USTVARIMO EVROPO, KI BO BLIZU NAŠIM LJUDEM

DELI:
07.02.2024, NSi

V NSi smo pričeli s serijo pogovorov Evropa blizu našim ljudem. EU nam je v marsičem olajšala življenje, a ji je pri določenih zadevah tudi spodletelo. Potrebujemo jasne odgovore, kako bomo bolje upravljali migracije, kako bomo razumno in ne za vsako ceno izpeljali zeleni prehod in kako bomo tudi v prihodnje ohranili naš, evropski način življenja. To so bili tudi poudarki prvega v seriji evropskih pogovorov, ki smo ga tokrat pripravili v Postojni. Predsednik NSi Matej Tonin je izpostavil, da je Evropska unija kot projekt miru in gospodarskega sodelovanja uspel združiti Evropejce, a smo po 70ih letih prišli v situacijo, k so pred Evropo težka vprašanja, kako naprej. Zavzel se je za bolj strogo migracijsko politiko in dosledno uveljavljanje Schengenskega režima. »Evropa mora vedeti, kdo in zakaj prehaja njene meje,« je dejal. Prav tako je spomnil na nekoliko pozabljeno idejo skupne evropske obrambne moči, ki v luči rusko-ukrajinske vojne pridobiva na pomenu.

Poslanec Jernej Vrtovec se je v pogovoru dotaknil zlasti ideje zelenega prehoda, ki v EU dobiva velike pospeške, saj nacionalne države in gospodarstvo nekritično sili k razogličenju in opuščanju uveljavljenih oblik energije. Tak prehod bo Evropo močno stal, gospodarstvo pa postaja napram Kitajske in Združenih držav Amerike manj konkurenčno. Nekritično hitenje v zeleni prehod je opaziti tudi v energetskem zakonu, ki ga predlaga Golobova vlada, saj uvaja prepoved kurjenja lesne biomase v novogradnjah v strnjenih naseljih, čeprav gre za obnovljiv vir energije, ki ga ima Slovenija v izobilju. Prav tako je nelogična prepoved uporabe zemeljskega plina, ki ima minimalne obremenitve za okolje, Slovenija pa je v plinsko omrežje v preteklih letih veliko investirala.

Vrtovec je poudaril, da se v NSi vsekakor zavzemamo za trajnostne vire in zeleni prehod, a mora ta biti razumen in ga treba izvesti daljnoročno. Dokler pa bo zeleni prehod izvajala le EU, ki na svetovni le malo prispeva k onesnaževanju, ostale velike države kot so Kitajska, Indija pa bodo ostale na fosilnih gorivih, je to strel v prazno oz. v lastna kolena.

Namestnica Sveta NSi Mojca Erjavec pa je v svojem govoru opozorila, da bo morala Evropska unija narediti večje korake, da bo zagotovila ohranjanje našega načina življenja.  Če želimo ohraniti sisteme socialne, zdravstvene in pokojninske varnosti, na katerih temelji EU, moramo zagotoviti večjo konkurenčnost evropskih podjetij. Ker gospodarski model EU temelji na solidarnosti in odgovornosti, bo treba zlasti okrepiti zagon gospodarstva. To lahko dosežemo z manj birokracije in koriščenjem prednosti novih tehnologij, hkrati pa moramo zagotoviti varnost in ustrezno usposobljenost zaposlenih. Evropske politike se odražajo v vsakdanjem življenju, kjer močno čutimo inflacijo in previsoko obdavčitev, obenem pa nas pesti staranje prebivalstva. Tudi temu se bo morala posvetiti naslednja ekipa v Evropskem parlamentu. Ni vseeno, kdo sedi in odloča o teh pomembnih vprašanjih v EU in doma, saj mora biti omogočen pretok informacij, zato moramo biti povezani, podkovani in v EU odločno zagovarjati interese Slovenije in naših ljudi