UREJAMO ODŠKODNINO ZA OTROKE ŽRTEV V VOJNI ZA SLOVENIJO

DELI:
09.09.2021, NSi

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na seji obravnaval paket treh novel, ki dodatno urejajo položaj vojnih invalidov ter sorodnikov žrtev vojne za Slovenijo in vojnega nasilja.

Poslanka NSi, Tadeja Šuštar Zalar, je v zvezi z novelo Zakona o vojnih invalidih pojasnila, da so se v praksi pri priznavanju statusa in pravic vojaškega ali civilnega vojnega invalida pojavile težave pri dokazovanju in pridobivanju ustreznih potrdil zaradi dolgotrajnih postopkov pri ugotavljanju zdravstvenega stanja ali pa se zdravljenje zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni do roka 31. 12. 1997 še ni zaključilo. Zato se s spremembo zakona določa, da lahko upravičenci zahtevo za pridobitev statusa in pravic vojaškega vojnega invalida ali civilnega invalida vojne vložijo do 31. decembra 2022.

Z novelo Zakona o žrtvah vojnega nasilja se priznava status žrtve vojnega nasilja družinskim članom po osebi, ki je kot civilna oseba umrla, bila ubita ali pogrešana zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov JLA ali organov za notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 24. 5. 1991 do 18. 10. 1991. »Starši, zakonci oziroma partnerji ter otroci so pred tridesetimi leti izgubili družinskega člana, sopotnika, čustveno oporo, starševsko podporo, kar ne more popraviti noben predpis, je pa s tem utemeljeno, da se po tridesetih letih pravno varstvo zagotovi tudi njim,« je dejala poslanka NSi.

Otroci, posvojenci in pastorki kot žrtve vojnega nasilja bodo po tem predlogu lahko ob izpolnjevanju pogojev pridobili pravico do vojne odškodnine. Drugi družinski člani pa lahko kot žrtve vojnega nasilja ob izpolnjevanju pogojev pridobijo pravice do zdravstvenega varstva, zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, povračila potnih stroškov, priznanja pokojninske dobe, pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, pravico do vojne odškodnine po posebnem zakonu, doživljenjsko mesečno rento, prednost pri dodelitvi socialnega stanovanja.

Novela Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo določa, da se zakoncem in zunajzakonskim partnerjem ter staršem padlih v vojni za Slovenijo prizna pravica do pavšalne odškodnine v višini 50.000 eur. Ta pavšalna odškodnina se zmanjša za morebitno že prejeto odškodnino, prejeto na podlagi zakona ali iz naslova izvensodne poravnave. Ker je zaradi časovne oddaljenosti tedanjih dogodkov nekaj svojcev padlih v vojni za Slovenijo že umrlo, imajo pravico do pavšalne odškodnine po tem zakonu tudi njihovi dediči prvega dednega reda. Pavšalna odškodnina se prizna tudi otrokom padlih v vojni za Slovenijo, in sicer v višini 100.000 eur. Rok za vložitev zahteve za pridobitev pravice do pavšalne odškodnine je 6 mesecev od uveljavitve zakona.

Poslanci odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide so vse tri novele potrdili.