UREDITEV, KI BI ZABRISALA MEJE MED ČLOVEKOM IN ŽIVALJO, JE ZA NAS NAPAČNA

DELI:
14.03.2020, NSi

»Zdrava pamet nam pravi, da so živali čuteča živa bitja, je pa tukaj seveda vprašanje, zakaj se ta dikcija umešča prav v Stvarnopravni zakonik, če istočasno pravimo, da te živali niso stvari,« je v svoji razpravi na seji državnega zbora dejal poslanec Blaž Pavlin.

Vprašanje »čutečnosti« in varovanja živali namreč krovno ureja že Zakon o zaščiti živali, poleg tega pa tudi ustava določa varstvo živali pred mučenjem.

»Prav tako se sprašujemo, kakšne pravne posledice bo to imelo za odnos oziroma pravni status živali, kakšne posledice bo to imelo na kmetijstvo, živinorejo in podobno. Vprašljiva se nam zdi ureditev, ki bi zabrisala neke meje med človekom in živaljo. Vsekakor moramo biti pri tem zelo pozorni in to pravilno zapisati,« je poudaril poslanec NSi.

Dodal je, da v NSi podpiramo morebitno zaostritev določb, ki zaostrujejo kazni za mučitelje živali in njihov bolj učinkovit pregon. Skrbi pa nas namera predlagateljev, saj tovrstni zapisi ne smejo iti v škodo kmetijstva. »Kaj lahko se zgodi, da se bomo čez nekaj let v Sloveniji ukvarjali z vprašanjem, če kmetje v hlevu še lahko vzreja govedo, perutnino in drobnico ali je to napad na »čutečnost« živali,« je opozoril Blaž Pavlin.