Tudi Slovenci izven meja domovine potrebujejo svojega zastopnika v parlament

DELI:
17.05.2019, NSi

Ljudmila Novak je na dnevni red seje Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu uvrstila točko Problematika neposredne zastopanosti Slovencev zunaj meja Slovenije v državnem zboru. S tem je spodbudila razpravo o morebitni spremembi ustave, da bi predstavnike v slovenskem parlamentu dobili tudi Slovenci, ki živijo izven meja matične domovine.

V tujini trenutno živi več kot 580.000 Slovencev. Izseljevanje, zlasti mladih in visoko izobraženih, je v zadnjem obdobju zelo intenzivno – letno se jih iz Slovenije izseli prek 8.000. »Želimo si, da vsi ti Slovenci ostanejo povezani z matico in da slišimo njihov glas v DZ. Naš skupni cilj mora biti, da se čim večji del teh Slovencev enkrat vrne v domovino in s svojim znanjem, mednarodnimi izkušnjami ter ljubeznijo do našega naroda prispevajo k razvoju naše države,« je povedala Ljudmila Novak.

Komisija je sprejela sklep, da se vlada posvetuje s člani Sveta za zamejce in s člani Sveta za Slovence po svetu in tako preuči omenjeno možnost. Iz raziskovalne naloge, ki jo je izvedel raziskovalni oddelek DZ, je razvidno, da so v večini držav v naši soseščini v parlamentu zastopani tudi predstavniki diaspore. Način izvolitve ter njihovo število pa je zelo različno. Po tridesetih letih je skrajni čas, da Slovenija postane mati vsem svojim otrokom.

Omogočanje vračanja Slovencev iz Venezuele

Komisija se je dotaknila tudi humanitarne katastrofe in vojaškega nasilja v Venezueli. Trenutno je prošnjo za repatriacijo oddalo sedemnajst tam živečih Slovencev, ki se zaradi kritičnih razmer želijo preseliti v matično domovino.

Komisija od vlade pričakuje, da čim hitreje prične z ustreznimi postopki repatriacije. S tem izkazujemo solidarnost s Slovenci, ki živijo v težkih razmerah in se želijo preseliti v Slovenijo po postopku repatriacije. Ljudmila Novak pa je predlagala tudi sklep, da vlada preuči možnost za izvajanje repatriacije s Slovenci zunaj njenih meja, s čimer se omogoči repatriacija Slovencem, ki lahko doprinesejo k razvoju ter uveljavitvi Republike Slovenije.

»Žal se sedaj mladi izobraženi Slovenci večinoma izseljujejo, država pa naredi premalo, da bi k nam povabila tiste, ki lahko doprinesejo veliko k razvoju države. Nekatere druge evropske države so svojim rojakom to že omogočile. Najprej dajmo možnost za priselitev ljudem slovenskega porekla, šele potem pa vsem drugim, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji,« je še dejala Ljudmila Novak.