TUDI NA PODROČJU ZDRAVSTVA JE POTREBNO ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA SPOŠTOVATI

DELI:
01.07.2021, NSi

Odbor za zdravstvo je na redni seji obravnaval novelo zakona o nalezljivih boleznih. Poslanka Iva Dimic je ob tem pojasnila: »S predlogom, ki ga imamo danes v obravnavi, se uresničuje odločba Ustavnega sodišča z dne 13. 5. 2021, v kateri je odločilo, da sta druga in tretja točka prvega odstavka 39. člena ZNB, ki je bil sprejet leta 1995, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.«

Odgovorila je na večkrat izpostavljeno vprašanje iz opozicije, zakaj gre zakon po nujnem postopku. »Ustavno sodišče je Državnemu zboru naložilo, da neustavnost odpravi v dveh mesecih. Zato gre zakon po nujnem postopku. Še pred poletjem bomo na ta način lahko odločbo izpolnili. V Novi Sloveniji namreč zagovarjamo, da je treba odločbe Ustavnega sodišča spoštovati.«

V nadaljevanju je naštela ključne spremembe, ki jih prinaša novela: »Na novo se opredeli okuženo in ogroženo območje, in sicer tako, da obsega najmanjše geografsko, upravno ali statistično zaokroženo območje s skupnimi epidemiološkimi značilnostmi, ki še omogoča učinkovito izvajanje nadzora ob vstopu vanj oziroma ob izstopu iz njega, na primer območje občine, območje statistične regije in podobno.«

Posebej se je posvetila ukrepom, ki jih lahko v primeru epidemije uvede vlada, saj gre za del zakona, ki ga je po mnenju Ustavnega sodišča potrebno natančneje določiti: »Kdor zadeve ne pozna, bi morda rekel, da je bilo v vladnih odlokih oziroma v samem zakonu vse narobe. Vendar to ne drži. Naj povem, da so ukrepi, ki jih lahko vlada odredi, v bistvenem nespremenjeni, vendar vsebinsko bolj konkretizirani,« kakor je zakonodajalcu naložilo Ustavno sodišče.

»Tako lahko vlada omeji prihod iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo ali pa za določen čas odredi delno ali popolno prepoved prihoda iz teh držav osebam, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča; omeji ali prepove gibanje prebivalstva na okuženem ali ogroženem območju; omeji ali prepove zbiranje, na primer pouk, kulturne dejavnosti, zbiranje v gostinskih in nastanitvenih obratih, zbiranje v verskih objektih, športno vadbo, zbiranje na drugih javnih prireditvah in shodih; omeji promet posameznih vrst blaga in izvajanje storitev tako, da odredi higiensko varnostne in druge specifične zaščitne ukrepe glede na način prenosa nalezljive bolezni; pogojuje gibanje, zbiranje, promet blaga ali izvajanje storitev zlasti z upoštevanjem higiensko varnostnih in drugih specifičnih zaščitnih ukrepov glede na način prenosa nalezljive bolezni, s posredovanjem osebnih podatkov odgovornim osebam ali s predložitvijo ustreznih dokazil, npr. o imunosti ali neokuženosti.«

Iva Dimic je poudarila tudi določbo o vključevanju stroke: »Pred izdajo odloka Vlada pridobi strokovno oceno, ki jo pripravi NIJZ in zajema epidemiološke, medicinske in družbene vidike predlaganih ukrepov. Kadar je to ustrezno, strokovna ocena upošteva tudi podatke Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Vlada o ukrepih in strokovnih ocenah obvešča Državni zbor in javnost. Strokovne ocene se objavijo tudi na spletni strani Vlade, NIJZ ter na portalu nacionalnega zdravstvenega informacijskega sistema. Ukrepi se odredijo za najdlje petnajst dni. Kadar Vlada podaljša, spremeni, ukine ali uvede nov ukrep, pred izdajo odloka pridobi dopolnjeno strokovno oceno.«

Zaključila je z mislijo, da je virus nepredvidljiv in da lahko le upamo, da smo s spremembo Zakona o nalezljivih boleznih na podlagi dosedanjih izkušenj ustrezno konkretizirali korake, ki so v podobni epidemiji potrebni. »Vendar pa je prihodnost nepredvidljiv čas, v katerem nas lahko čakajo nepredvidljive bolezni, ki bodo morda čez 25 let terjale drugačne spremembe.«

Odbor za zdravstvo je novelo Zakona o nalezljivih boleznih sprejel z desetimi glasovi za in sedmimi proti.