Tudi manjše občine so lahko zelo uspešne

DELI:
06.04.2018, NSi

Ljudmila Novak je v današnji razpravi o predlogu novele Zakona o lokalni samoupravi izpostavila številne prednosti manjših občin, ki predstavljajo osnovni temelj delovanja celotne države.

Tako občine kot država so ustanovljeni z namenom, da državljani čim laže uveljavljajo svoje interese. Zato je nujno, da med njimi vlada interes vzajemnega sodelovanja. Če izhajamo iz tega dejstva, potem bi morale več sredstev dobiti ravno občine. Ker temu ni tako, v tem trenutku na ravni občin primanjkuje okrog 130 mio evrov za izvajanje njihovih obveznih nalog; slabo stanje je tudi glede razvojnih sredstev, ki jih občine skoraj nimajo več. Po drugi strani pa država zlahka nameni več sredstev glavnemu mestu države MOL, ker izvaja specifične naloge glavnega mesta. To je nesprejemljivo.

V NSi ugotavljamo, da država izčrpava občine tako, da jim nalaga vedno več nalog, vire financiranja teh nalog pa jim celo zmanjšuje. Če država na občine prenese opravljanje posameznih dodatnih nalog, mora nujno zanje zagotoviti tudi finančna sredstva; to je osnovno pravilo. V tem trenutku bi bil rezultat boljši, če bi država le izpolnjevala svoje zakonske obveznosti –  določila višino povprečnine na raven pred krizo. Tako pa, žal, ugotavljamo, da občine dobivajo le nove naloge, finančnih sredstev za njihovo realizacijo pa ne.

Ljudmila Novak je kljub pomislekom izrazila zadovoljstvo, da ima predlog sprememb in dopolnitev zakona po dolgem času tudi podporo vseh reprezentativnih združenj občin. V razpravi je poudarila še potrebo po samostojnem ministrstvu, ki bi bilo pristojno za lokalno samoupravo; v prihodnjem mandatu bi bila to nujna sprememba, saj bi tako tudi manjše občine imela boljšega sogovornika. »Ob dejstvu, da so ravno občine pogosto najuspešnejše pri črpanju EU sredstev, bi morala država njihovo vlogo krepiti. Tudi ožji deli občin, ki nimajo statusa pravnih oseb, bodo z novimi pristojnostmi, ki jih bodo nanje lahko prenesle občine, dobili večjo veljavo. Tudi možnost uvedbe participatornega proračuna, kjer bodo občani lahko sodelovali s svojimi predlogi o konkretnih zadevah, v Novi Sloveniji pozdravljamo. Gre za primere dobrih praks, ki v nekaterih slovenskih občinah že obstajajo. Če želimo lokalno samoupravo ohraniti kot ustavno institucijo, ki predstavlja najožji in neposredni stik z njenimi prebivalci, potem moramo poskrbeti za njihov nadaljnji razvoj in nadgradnjo.«