Tadeja Šuštar: Nemudoma začnite z aktivnostmi za zaščito neprecenljive arhivske dediščine

DELI:
16.12.2019, NSi

»Tako Zgodovinski arhiv Ljubljana kot tudi Arhiv RS že vsaj desetletje opozarjata na prostorsko stisko in neprimernost prostorov. Neuspešno. Ko je Zgodovinski arhiv Ljubljana končno uspel adaptirati prostore do te mere, da ustrezajo minimalnim standardom, pa so se morali soočiti z odpovedjo najemne pogodbe, ki samo še povečuje prostorsko agonijo arhiva,« je v svojem poslanskem vpršanju ministru za kulturo izpostavila Tadeja Šuštar.

Dodala je, da  spletni strani Zgodovinskega arhiva Ljubljana lahko preberemo, da je to javni zavod, katerega osnovno poslanstvo je hramba arhivskega gradiva, naše neprecenljive kulturne dediščine in kulturnega spomenika. »Kakor ima arhivsko gradivo, ki ga hranijo, trajen in poseben pomen za znanost, kulturo in pravno varnost prebivalcev, tako je tudi ustanova, ki to gradivo hrani, postavljena za varuha naše kulturne identitete in temeljev demokracije,« je dejala poslanka NSi.

»Spoštovani minister, skupaj z Zgodovinskim arhivom Ljubljana vas pozivam, da nemudoma pričnete z aktivnostmi, s katerimi boste preprečili črn scenarij prisilne izselitve v neprimerne prostore, ter na ta način zaščitite neprecenljivo arhivsko dediščino. Zanima me, s katerimi ukrepi in v kakšnem časovnem okviru se boste tega lotili?« je ministra vprašala Tadeja Šuštar.