TADEJA ŠUŠTAR: DAJTE OROKOM MOŽNOST, DA SLIŠIJO POSNETEKE PRAVLJIC IN ZGODB

DELI:
15.12.2020, NSi

Poslanka Tadeja Šuštar je ministrico za izobraževanje spraševala glede šolanja otrok na daljavo. Poudarila je, da je najbolj težko je šolanje za otroke, ki obiskujejo vrtec in prvo triado osnovne šole, saj otroci pri pouku na daljavo niso samostojni, zato je nujno, da jim pri tem pomagajo starši.

Pojasnila je, da se je pojavila težava pri urah književnosti, kjer se po učnem načrtu obravnavajo pravljice, zgodbe in pesmi in druga književna dela. Mnogi učitelji so se znašli tako, da so prebrano besedilo posneli ter posnetek posredovali staršem oziroma otrokom, da so lahko prisluhnili obravnavanim književnim besedilom. Te posnetke mnogi tudi radodarne delijo med sodelavci, ki do določenih knjig v tem času zelo težko dostopajo oziroma do njih nimajo dostopa.

»Ti učitelji zdaj že prejemajo opozorila in kazni za kršenje avtorskih pravic. SAZAS in Društvo pisateljev ne dovolita niti skeniranja gradiva, saj se tudi s tem kršijo avtorske pravice. Pravljice bi se torej otrokom, s strani učiteljev, lahko brale samo v živo, preko spletnih orodij, česar pa prav tako ni dovoljeno snemati. Mlajši otroci, ki so glede IKT tehnologije v večini odvisni od staršev, zato ne moremo pričakovati, da se bodo vedno lahko v polnem številu udeležili vseh učnih ur preko spleta. Tako bodo prikrajšani za poslušanje in obravnavo nekaterih književnih besedil,« je prepričan poslanka NSi.

»Zanima me, ali ima vaše ministrstvo kakšno rešitev omenjenega problema in ali obstaja možnost, da bi v času trajanja šole na daljavo, naredili sporazum z avtorji in založbami, da bi sami objavili posnetke gradiv iz učnih načrtov, pravljic, zgodb in drugih in jih tako dovolili uporabljati učenkam in učencem v prvi triadi osnovne šole?« je ministrico vprašala Tadeja Šuštar.