SVOJCI ŽRTEV V VOJNI ZA SLOVENIJO ODSLEJ OPROŠČENI PLAČILA DOHODNINE OD ODŠKODNIN

DELI:
15.12.2022, NSi

Zakon o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo, ki ga je predlagala NSi, je bil v državnem zboru soglasno sprejet. Novela zakona je že v osnovi bila deležna široke podpore. Kot je dejal vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj, sta v mandatu ministra za obrambo Mateja Tonina bili sprejeti dve noveli Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo leta 1991, s katerimi se je želelo dokončno pravično urediti položaj svojcev padlih ali umrlih v vojni za Slovenijo, z izplačilom dostojnih odškodnin. Janez Cigler Kralj je poudaril: V zadnjem času, pred vložitvijo te novele, so se na nas obrnili nekateri svojci padlih, ki so jim bile že izdane odločbe o pavšalni odškodnini in izpostavili težavo, da pravzaprav te izplačane pavšalne odškodnine niso bile oproščene plačila dohodnine. Zato so se počutili izigrane. Želeli so in prosili, da se to uredi na način, da bi izplačilo odškodnine bilo oproščeno plačila dohodnine, kajti njihovi padli svojci so pravzaprav simbolično davek državi že plačali. Menimo, da je prav, da jim prisluhnemo s tem, da se te odškodnine oprosti plačila dohodnine.

Ti dve noveli zakona prinašata razširitev kroga upravičencev do teh odškodnin in natančno definicijo višine pavšalne odškodnine: Do 50.000 EUR pavšalne odškodnine so upravičeni: zakonci, zunajzakonski partnerji, dediči prvega dednega reda (če je oseba, ki je upravičena do odškodnine, umrla), starši civilnih žrtev vojne, partnerji in zunajzakonski partnerji civilnih žrtev vojne. Do 100.000 EUR pavšalne odškodnine so upravičeni: otroci padlih in otroci civilnih žrtev vojne za Slovenijo. Bistvena rešitev, ki jo ta novela prinaša, je, da se te pavšalne odškodnine izvzamejo od plačevanja dohodnine.