SVETOVNI DAN VODE: ZDRAVO ŽIVLJENJE SE ZAČNE S ČISTO PITNO VODO

DELI:
22.03.2022, NSi

Voda je nujna za obstoj živih organizmov. Brez vode namreč ne more živeti nobeno živo bitje. Več kot 70%  človeškega telesa sestavlja voda. Pogosto slišimo vprašanja, kot je na primer: »Koliko vode popijete dnevno?« A ni pomembno le to, koliko pijemo, ampak tudi, kakšna je voda, ki jo zaužijemo.

V Sloveniji je oskrba s pitno vodo večinoma dobra. Pitna voda iz večjih vodovodnih sistemov je praviloma ustrezne kakovosti. Sem sodijo tudi naši največji sistemi (npr. za Ljubljano in Maribor), ki oskrbujejo skupaj okoli tretjino prebivalcev Slovenije in za katere priprava vode ni potrebna, saj surova voda zagotavlja zdravstveno ustrezno pitno vodo. Ljubljana je eno redkih mest tolikšne velikosti v Evropi in v svetu, kjer iz pipe priteče neoporečna voda iz podtalnice.

Vprašanje, kakšno vodo pijemo, je zelo na mestu. Zakaj? Voda je univerzalno topilo. V zadnjih desetletjih smo ljudje v okolje spustili več kot 100.000 različnih onesnaževalcev, ki naposled vselej končajo v vodi. Na svoji naravni poti kroženja voda raztaplja številne snovi, s katerimi pride v stik. Na ta način se pri prehodu skozi zemeljske plasti obogati in tudi onesnaži. Kalcij magnezij, silicij, železo so zelo pomembni v našem telesu, predvsem za razvoj vseh vrst celic. Če bi pili deževnico, ki je brez raztopljenih celičnih gradnikov, bi zelo kmalu zboleli.

Ljudje s svojim onesnaževanjem narave, smo mikroplasitko vnesli že v vse pore narave-živali, rastline.. ljudi. Analize voda med drugim dokazujejo, da je veliko pitne vode poleg drobnih delcev vsebuje še klor, rakotvorne trihalometane (THM), ostanke zdravil, hormone, pesticide, nitrate in težke kovine. Poleg tega je marsikje tudi vodovodno omrežje zastarelo in dotrajano, zaradi česar lahko pride do dodatnih zapletov oziroma do nenadzorovanih okužb in onesnaženj vode.

Vse navedeno je zgovoren dokaz, da čista pitna voda, ki priteče iz pipe, ni samoumevna.