SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU: ZAPOLNIMO VRZEL V OSKRBI

DELI:
04.02.2023, NSi

Svetovni dan boja proti raku, ki ga že vse od leta 2000 obeležujemo 4. februarja, letos poteka pod geslom »Zapolnimo vrzel v oskrbi«. Svetovni dan boja proti raku je bil razglašen na pobudo Mednarodne zveze za obvladovanje raka. Na ta dan opozarjamo na sodobno epidemijo raka in hkrati poudarjamo, da v 21. stoletju več kot polovica svetovnega prebivalstva nima dostopa do osnovnih zdravstvenih storitev.

V zadnjem desetletju sta se znanost in razvoj na področju medicine izjemno razvila. Priča smo hitremu in izjemnemu napredku tudi na področju diagnosticiranja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja raka. Kljub vsemu pa je zelo pomembno preprečevanje bolezni tudi z zdravim načinom življenja in samopregledovanjem.

Vrzel, ki jo omenja geslo letošnjega svetovnega dneva, nas opominja, da oboleli ljudje pogosto naletijo na težave in ovire, ki lahko negativno vplivajo na dostopnost zdravljenja raka. Dostop do zdravljenja je v razvitem svetu boljši kot v državah z nizkimi prihodki. Vrzel pa nastopi tudi na področju izobrazbe, geografske lege, pripadnosti, sloga življenja.

Kako premostiti to vrzel? Zagotovo še z boljšim ozaveščanjem, izobraževanjem o pomembnosti preventive, boljšimi življenjskimi pogoji, izobraževanjem, pripravo preventivnih programov, celostno obravnavo ter večjimi finančnimi in človeškimi viri.

Ključno je tudi sodelovanje držav na znanstveno-raziskovalnem področju, tako v zvezi s preventivo, zgodnjim odkrivanjem, zdravljenjem kot psihosocialno skrbjo.

V Sloveniji se v zadnjih letih pojavnost raka povečuje. Kot ugotavljajo strokovnjaki, sta k temu zagotovo delno pripomogli tudi epidemija covid-19 in demografska slika Slovenije. Napovedi kažejo, da bo obolelost za rakom v prihodnje eden izmed večjih dejavnikov, ki bo vplival na razmere v našem zdravstvenem sistemu. Pomembno je, da smo tudi politiki vpeti v sistem spremljanja raka v Sloveniji, poskušamo prenesti dobre prakse iz tujine in zagotavljati vire za čim boljši in čim širši dostop do informacij, preventive, zdravljenja in spremljanja rakavih bolnikov v Sloveniji.

Iva Dimic, poslanka NSi