SO BILA SREDSTVA SVETLANI MAKAROVIČ IZPLAČANA NEZAKONITO?

DELI:
13.07.2023, NSi

»Nova Slovenija je vložila zahtevo za sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ v zvezi z utemeljenim sumom, da je ministrstvo brez pravne podlage izpolnilo denarno terjatev, ki ni več obstajala. Neupravičeno so bila izplačana sredstva državnega proračuna Svetlani Makarovič,« je na novinarski konferenci uvodoma poudarila poslanka Iva Dimic.

Svetlana Makarovič je bila po sklepu upravnega odbora Prešernovega sklada izbrana kot prejemnica Prešernove nagrade za leto 2000. Na prireditvi Prešernovih nagrad za leto 2000, ki jo je predvajala tudi nacionalna televizija, se je umetnica nagradi v celoti odpovedala z besedami: »Gospod predsednik upravnega odbora te institucije, nagrado seveda v celoti zavračam.« Ministrstvo za kulturo je iz sredstev proračuna Republike Slovenije junija 2023 Svetlani Makarovič nakazalo denarno nagrado v višini 8.346 evrov. Ministrstvo za kulturo zneska nagrade prejemnici ni nakazalo 23 let niti ni v vsem tem časovnem obdobju izvajalo nikakršnih aktivnosti, zato je skladno z Obligacijskim zakonikom terjatev prenehala. Izplačilo Ministrstva za kulturo je bilo torej izvedeno brez ustrezne pravne podlage. Ne glede na navedeno pa je zastarala tudi možnost izterjave nagrade, saj zanjo velja splošni zastaralni rok, ki je določen za obdobje petih let. »V triindvajsetih letih je terjatev tako že več kot štirikrat zastarala,« je poudarila poslanka.

Opozorila je tudi na več kot očitno močno ideološko povezavo med sedanjo ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko iz vrst Levice s Svetlano Makarovič. »Skupaj sta se aktivno udeleževali protivladnih protestov v času prejšnje vlade. Prav zato se zdi, da ni naključje, da si je Svetlana Makarovič po več kot dvajsetih letih premislila ter nakazilo denarne nagrade od ministrstva za kulturo zahteva prav po prevzemu ministrstva s strani stranke Levica,« je na novinarski konferenci opozorila poslanka Iva Dimic.

Postavlja se torej resno vprašanje, ali je ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko z neupravičenim izplačilom javnih sredstev Svetlani Makarovič storila kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in pravic ter oškodovanja javnih sredstev. Glede na javno izkazano tesno ideološko povezanost med ministrico za kulturo in Svetlano Makarovič pa gre tudi za očitne znake resnih korupcijskih tveganj.

Komisiji za nadzor javnih financ predlagamo, da po končani razpravi sprejme naslednje sklepe:

  1. Komisija za nadzor javnih financ v skladu s 25. členom Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) predlaga Računskemu sodišču izvedbo revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja Ministrstva za kulturo pri izvedbi letošnjega nakazila denarne nagrade za Prešernovo nagrado za leto 2000.
  2. Komisija za nadzor javnih financ predlaga Komisiji za preprečevanje korupcije, da zaradi izvedbe letošnjega nakazila denarne nagrade za Prešernovo nagrado za leto 2000 v skladu s 13. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) uvede postopek zaradi suma korupcije in suma kršitve integritete uradne osebe.
  3. Komisija za nadzor javnih financ poziva Ministrstvo za kulturo k pričetku postopkov za vložitev tožbe z zahtevkom za vrnitev letos izplačanih denarnih sredstev iz naslova Prešernove nagrade za leto 2000 v skladu s splošnimi pravili o neupravičeni obogatitvi.