SVET NSi POZVAL VLADO K CELOVITI PRENOVI SLOVENSKEGA ZDRAVSTVA

DELI:
21.06.2023, NSi

V začetku tedna je na 4. redni seji zasedal Svet NSi, kjer so članice in člani spregovorili o aktualnem političnem dogajanju, zamudi pri sprejemanju zdravstvene reforme ter nujnosti zagotavljanja energetske samostojnosti Slovenije. Članice in člani Sveta stranke so se seznanili tudi z napredkom priprav na evropske volitve, ki bodo naslednje leto meseca maja.

Na seji so bili sprejeti tudi naslednji sklepi:

1. Svet NSi je naklonjen ideji, da se NSi za nastop na evropskih volitvah 2024 pogovarja o sodelovanju z drugimi strankami in organizacijami.
2. Svet stranke NSi podpira vsa prizadevanja strokovnega odbora za zdravstvo, poslanske skupine NSi in vložen predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, da bi več kot 140 tisoč čakajočih bolnikov nad dopustno čakalno dobo, čim prej prišlo do zdravstvene storitve z vključitvijo vseh razpoložljivih resursov v zdravstvu.
3. Svet stranke NSi poziva Vlado RS, da skladno z 51. členom Ustave RS interventno uredi dostopnost do zdravstvenih storitev nedopustno čakajočih na način, da bodo te storitve za bolnike opravljene pod enakimi pogoji in enako plačane tako v javnem zdravstvu kot pri zasebnikih iz javnih sredstev in s tem odpravi kršenje ustave RS. Javni denar naj sledi nedopustno čakajočemu bolniku.
4. Svet stranke NSi predlaga Vladi RS, da v treh mesecih ob aktivnem sodelovanju in soglasju ključnih deležnikov pripravi celovit načrt prenove zdravstvenega sistema, ki vključuje tudi financiranje, namesto posameznih parcialnih zakonskih predlogov, ki se medsebojno ne povezujejo.
5. Svet NSi izraža jasno stališče, da brez jedrske energije ne bo mogoče zagotoviti električne neodvisnosti in stabilne preskrbe Slovenije z električno energijo. Zato podpiramo izgradnjo 2. bloka jedrske elektrarne Krško in pozivamo vlado, da proces umeščanja v prostor in izgradnjo 2. bloka jedrske elektrarne čim bolj pohitri.