STANDARDIZIRANA ZAVAROVANJA ZA GASILCE IN RAZBREMENITEV PRORAČUNOV OBČIN

DELI:
27.11.2020, NSi

Slovenski gasilci imajo pri opravljanju javne gasilske službe vedno več nalog, ki presegajo zgolj  naloge gašenja in reševanja. Naši gasilci so po usposobljenosti, opremljenosti in organizaciji vzor številnim državam v Evropi in širše. S sistemski spremembami zakonodaje omogočamo oblikovanje standardiziranih gasilskih zavarovanj za gasilce ter za njihovo opremo, vozila in objekte.

Prostovoljni gasilci sestavljajo daleč največji nabor reševalcev pripravljenih za ukrepanje ob najrazličnejših naravnih in drugih nesrečah ter so velikokrat prvi, ki priskočijo na pomoč. Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je zavezal, da bomo za slovenskega gasilca dobro poskrbeli, zato odpravljamo nekatere nepotrebne administrativne ovire pri sklenitvi gasilskih zavarovanj.

Velik problem že vrsto let predstavljajo precejšnje razlike med vrstami ter obsegom in višino gasilskih zavarovanj – tako med članicami Gasilske zveze Slovenije oziroma občinami, kot tudi med poklicnimi zavodi, ki izvajajo javno gasilsko službo. Vse navedeno bistveno prispeva k neurejenosti področja in posledično vpliva tudi na zagotavljanje varnosti samih gasilcev. S tem namenom uvajamo standardizirana gasilska zavarovanja. Izbor ponudnikov zavarovanj se bo izvedel kot paketno zavarovanje po javnem razpisu na nivoju celotne države ob sodelovanju vseh ključnih organizacij s področja zaščite in reševanja. Breme zavarovanj za prostovoljne gasilce bo po novem prevzela država in ne bo več na plečih občinskih proračunov.

Z navedeno spremembo Zakona o gasilstvu in Zakona  o varstvu pred požarom omogočamo, da po izvedenem postopku ter sklenitvi pogodbe standardiziranih gasilskih zavarovanj, Republika Slovenija financira nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti in pravne zaščite vsem pripadnikom gasilske organizacije. V primeru da lokalne skupnosti sklenejo standardizirana gasilska zavarovanja tudi za vozila, opremo in objekte, bo država financirala tudi ta zavarovanja.

V Novi Sloveniji ostajamo blizu ljudem in ne pozabljamo na tiste, ki vsak dan skrbijo za našo varnost. Razbremenitev proračunov občin pa pomeni več denarja za razvoj tam, kjer je najbolj potreben – na lokalni ravni.