SPREMEMBE ZAKONA O TUJCIH SO NUJNO POTREBNE

DELI:
26.01.2021, NSi

»V Novi Sloveniji smo prepričani, da moramo s spremembami in dopolnitvami zakona o tujcih doseči boljšo integracijo tujcev v slovensko družbo. Potrebno je doseči njihovo opolnomočenje, da se bodo lahko čim bolj samostojno in samozavestno vključevali v vsakdanje življenje. Pri tem je ključno tako poznavanje slovenske kulture in običajev, kot tudi znanje jezika. Hkrati je potrebno zagotoviti, da se tujci v Sloveniji aktivno vključijo na trg delovne sile in prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva,« je bil jasen poslanec Blaž Pavlin.

Poudaril je, da je nesprejemljivo kakršnokoli izkoriščanje ukrepov in mehanizmov slovenske socialne države in slovenskega zdravstvenega sistema preko morebitnih fiktivnih prijav prebivališča. »Prav tako se mora zahtevati, da tujci spoštujejo in ravnajo skladno s slovenskim pravnim redom. Potrebno je zaostriti pogoje predvsem pa nadzor na vseh nivojih. Nujen je tudi sistemski nadzor nad delodajalci, ki zaposlujejo tujo delovno silo.«

Dejal je, da se poslancem Nove Slovenije znanje slovenskega jezika zdi ključno za dobro sožitje in vključitev tujcev v našo družbo. »Zato si bomo v drugem branju zakona prizadevali, da se v predlog zakona vnese dodatne zahteve po znanju slovenskega jezika za prosilce,« je dodal Blaž Pavlin.

Izkoriščanje socialnih pomoči je nesprejemljivo

»Z novelo zakona bomo za tujce poostrili zahteve znanja slovenskega jezika pred izdajo dovoljenja za stalno prebivanje ter pred izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, pri združevanju družin. Zelo pomembno je, da se tujec, ki prebiva v Sloveniji, nauči jezika države, v kateri prebiva,« je v svoji razpravi povedal poslanec Aleksander Reberšek.

Poudaril je, da s konstantnim prihodom tujcev, ki delajo za minimalno plačo, plače naših zaposlenih državljanov enostavno ne morejo rasti in s tem si delamo na nek način medvedjo uslugo. Nesprejemljivo pa se mu zdi kakršnokoli izkoriščanje ukrepov mehanizmov slovenske socialne države in slovenskega zdravstvenega sistema preko morebitnih fiktivnih prijav prebivališča, zato je potrebno določiti tudi minimalne bivalne standarde, da se ne bo več dogajalo to kot se je dogajalo pred leti v Šentilju, kjer je bilo na enem naslovu prijavljenih 547 oseb.

»Dejstvo je, da migracije so vedno bile in da migracije vedno bodo, mi pa smo dolžni reševati probleme in predvsem zaščititi našo državno blagajno in povišanje izplačil socialnih transferjev, povišanje izplačil socialnih pomoči zato, da jih dobijo tisti, ki te socialne pomoči, socialne transfere potrebujejo, ne pa tisti, ki jih izkoriščajo, ki bi na nek način lahko delali, pa nočejo, ker jim ta sistem to dopušča,« je bil jasen poslanec NSi.

Spremembe zakona so nujno potrebne

»Naj bom za začetek zelo jasen, da spremembe na teh področjih so nujno, nujno potrebne,« je bil jasen poslanec Andrej Černigoj.

»Samo delavec, ki s svojim lastnim delom, ne pa dodatki, dovolj zasluži za preživljanje svoje lastne družine, je upravičen do tega. Zdaj kar se pa tiče četrte točke, moram reči, da tukaj sem, ta točka je za našo Republiko Slovenijo in za spoštovanje naše kulture, našega jezika najbolj, najbolj pomembna. Uvaja se zelo preprost sistematičen ukrep, da se stopnjuje pogoj znanja slovenskega jezika. To se pravi, sedanja A1 stopnja se v nadaljevanju dvigne na A2. To ni velik korak, ampak mislim, da je korak v pravo smer,« je dejal poslanec NSi.

Poudaril je, da je zelo pomembno, da se tujci, ki delajo tukaj v Sloveniji in njihovi ožji družinski člani čim prej nekako integrirajo v Republiki Sloveniji, zato je ključno znanje slovenskega knjižnega jezika in tudi neko osnovno znanje zgodovine Republike Slovenije.

Podpiranje migracij pomeni lažno solidarnost

»Spodbujanje ljudi, da se odpravijo na tvegano pot, namesto da bi pomagali najbolj revnim v njihovih državah. Meni se to zdi medvedja usluga,« je v razpravi dejala poslanka Tadeja Šuštar.

Dejala je, da gre pri tem tudi za lažno solidarnost. »Okrepiti je treba pomoč najbolj ranljivim in tudi tam, kjer to najbolj pomaga. Treba je pomagati njihovim družinam in ne tihotapcem. Velikokrat slišimo očitke, da pridejo k nam tujci po mednarodno zaščito, da jih država zavaruje in da vse socialne transferje in potem živijo na račun davkoplačevalcev. V Novi Sloveniji vedno poudarjamo, da mora vsak zdrav človek dobiti delo, ne pa socialne pomoči. In migranti pri tem niso nobena izjemna,« je dejala poslanka NSi.