SPREMEMBA DOHODNINE BO VSEM ZAPOSLENIM PRINESLA VIŠJE PLAČE

DELI:
26.10.2021, NSi

Poslanci so v državnem zboru v prvem branju podprli spremembe zakona o dohodnini, ki predvideva postopno zvišanje dohodninske olajšave. S tem ukrepom se postopoma uvaja višje neto plače za vse zaposlene. V NSi zagovarjamo načelo, da se mora delo izplačati in zato podpiramo vladni zakon o dohodnini. Predlog predvideva znižanje stopnje dohodnine v zadnjem davčnem razredu, s 50 % na 45 % ter stopnjo dohodnine od dohodka iz kapitala iz 27,5 % na 25 %.

»Kdor dela, mora imeti več, zato predlagamo postopen dvig splošne dohodninske olajšave, kar pomeni, da bodo vsi imeli višje neto plače ob isti bruto, plačikar pomeni, da delodajalcev ne bomo dodatno obdavčevali. Večje neto plače bodo prejeli tako tisti, ki so zaposleni v javnem sektorju, kakor tudi tisti, ki so zaposleni v gospodarstvu,« je v svoji razpravi omenil poslanec Aleksander Reberšek in dodal: »Za Novo Slovenijo je delo vrednota. Nekdo, ki dela, ne more biti reven, ampak mora zaslužiti dovolj za dostojno življenje, da pride skozi mesec in da dostojno preživi ter preživi tudi svojo družino. In cilj vsake politike bi moral biti zaposlen državljan, ki s svojo plačo živi in ne životari.«

Poslanka Iva Dimic je opozorila tudi na povišanje olajšave za donacijo v humanitarne, kulturne, športne in druge namene. »Viša se z 0,3 % na 1 %. Poleg tega se športni namen umesti tudi med namene, za katere je mogoča še dodatna olajšava v višini 0,2 %. Vesela in zadovoljna sem, da se za ta namen lahko to dviguje in da se jim bo tudi na ta način pomagalo, da bo Slovenija še naprej ostala država, kjer se podpira športno dejavnost,« je povedala.

Andrej Černigoj se je dotaknil stanovanjske problematike, ki se ureja tudi z znižanjem davčne obremenitve oddajanja premoženja v najem. Znižuje se stopnja dohodnine od dohodkov za oddajanje premoženja v najem z današnjih 27,5 %, na 15 %. »Z dvigom stopnje dohodnine v prejšnjih mandatih je bil mnogim mladim onemogočen dostop do stanovanj. Tisti, ki stanovanja oddajajo, se rajši odločajo, da ga ne oddajo v najem zaradi previsokega davka. Mi to krivico popravljamo z znižanjem odstotka normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem s 15 % na 10 %,« je poudaril poslanec.

Blaž Pavlin pa je v svoji razpravi omenil, da je za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva nujno potrebno zagotoviti izboljšanje davčnih pogojev za delo visoko kvalificiranih oseb. »Njihovo davčno breme je treba nekoliko bolj približati obdavčitvi v konkurenčnih državah. V Novi Sloveniji se zavzemamo za izboljšanje davčnega položaja vseh zaposlenih, predvsem pa za zmanjšanje strme progresivne obdavčitve, ki se odraža v visokih stroških delodajalca ter v nizkih deležih neto plač. Želimo torej zmanjšati stroške delodajalcev ter povečati neto plače vseh zaposlenih,« je še dodal poslanec Pavlin.