SPREJETI ZAKON O ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU PRINAŠA ŠE MANJ PRAVIC. SI TEGA RES ŽELIMO?

DELI:
06.07.2023, NSi

»Vsak predlog zakona, še posebno pa zakon s področja zdravstva, mora odgovarjati na vsakokratne zdravstvene potrebe državljanov, pri tem pa je ključna njegova učinkovita organizacija, pa tudi izvedba. Izdatki za zdravstvo se povečujejo že nekaj zaporednih let, kar pa se ne odraža v dostopnosti do zdravstvenih storitev. V NSi poudarjamo, da je naš zdravstveni sistem potreben učinkovite prenove, tako organizacije kot tudi reorganizacije na posameznih oddelkih,« je v stališču na redni seji državnega zbora dejala poslanka Iva Dimic.

V NSi se zavzemamo za odpravo koncesij in za vključitev vseh razpoložljivih zdravstvenih kapacitet v javno mrežo. »Le na ta način bi se lahko povečala dostopnost do zdravstvenih storitev. Tega današnji zakon ne vključuje in ne omogoča,« je opozorila poslanka Dimiceva.

Vlada v novem zakonu ne predvideva finančnih posledic, pokritje manjka sredstev bi naložili kar zavarovancem

Poudarila je, da je ključna svobodna izbira zdravnika. »Predlog zakona to svobodo omejuje, saj trenutno prostovoljno izbiro posameznika glede izbora dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja spreminja v obvezni prispevek. Preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 evrov, ki se bo lahko letno usklajeval – beri dražil – se je vlada lotila brez izračunov. Lahko rečemo, da jih je pohlep in kontrola nad denarjem, ki so ga ljudje vplačevali v prostovoljno zavarovanje, povsem zaslepil,« je dodala poslanka Iva Dimic.

Skrbi nas tudi dejstvo, da v predlogu zakona ni navedenih finančnih posledic, saj v zakonu ne zasledimo, koliko bo stala reorganizacija na ZZZS, koliko ljudi bo treba zaposliti ter koliko denarja bo šlo za računalniške programe, opremo in prostore. »Koliko bo ZZZS na letni ravni stala ta poteza Vlade, v predlogu zakona ni zapisano. Tako bodo v ZZZS verjetno to delali brezplačno, saj bi drugače minister le zapisal finančne posledice,« je dejala in nadaljevala. »Na Komisiji za nadzor javnih financ je bil sprejet sklep, da pred obravnavo in sprejetjem tega zakona Vlada in ministrstvo podajo izračune in finančne učinke. Do danes Vlada še ni poslala finančnih učinkov predlaganih sprememb. V zakonu je proračunska varovalka za ZZZS v višini 240 milijonov evrov, kar pomeni, da če zbrana sredstva iz obveznega zavarovanja in obveznega zdravstvenega prispevka ne bodo zadostovala za kritje odhodkov, bo izgubo kril državni proračun. To razliko bomo prek davkov ponovno plačevali vsi zavarovanci.«

Več denarja a manj pravic

Po mnenju poslanke s to potezo vlade stopamo korak za korakom v vedno dražji in nedostopen zdravstveni sistem. »To je za vse bolnike, ki nedopustno dolgo čakajo, žalostno. Denar bi moral slediti  pacientu. Nekdo, ki vplačuje v naš sistem vse davke in vse obvezne prispevke, čaka nedopustno dolgo v čakalni vrsti – je to zdravstveni sistem, ki si ga želimo in mu bomo še dodatno pomagali s financiranjem?« je vladne predstavnike povprašala poslanka.

V NSi smo zaradi obljub, ki so bile dane državljanom vložili amandma, ki prinaša spremembo uveljavitve zakona. »Zakon bi tako začel veljati s 1. septembrom letos. Le tako boste ostali kredibilni in izpolnjevali zastavljene in obljubljene cilje, ki ste si jih sami zadali. Zelo pa me skrbi dejstvo, da bomo zaradi tega zakona za več denarja dobili manj pravic,« je zaključila poslanka Iva Dimic.