SPOŠTOVANI PREDSEDNIK VLADE, KDAJ BOSTE PREVZELI ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI JO DELATE DAVKOPLAČEVALCEM?

DELI:
08.07.2024, NSi

Zadnje plenarno zasedanje pred parlamentarnimi počitnicami so poslanke in poslanci pričeli s postavljanjem poslanskih vprašanj predstavnikom izvršilne oblasti. Predsedniku vlade je poslansko vprašanje zastavil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, ki ga objavljamo v celoti.

Komisija za nadzor javnih financ pod vodstvom poslanca Jerneja Vrtovca je pri svojem delu med drugim obravnavala tudi tveganja za javne finance, ki so jih povzročili primeri nakupa nove sodne stavbe na Litijski, nakupa 13 tisoč računalnikov ter preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezen prispevek. »Komisija je izpostavljala nepravilnosti in negospodarnost pri izvedbi teh projektov ter opozarjala na škodo, ki jo bodo projekti pomenili za davkoplačevalce. V zadnjih dneh se je pri vseh omenjenih zadevah pokazalo, da so bila naša opozorila še kako utemeljena,« je uvodoma v poslanskem vprašanju izpostavil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj.

Iz osnutka revizijskega poročila Računskega sodišča izhaja, da se je Ministrstvo za digitalno preobrazbo za nakup 13 tisoč računalnikov odločilo brez predhodne opredelitve dejanskih potreb. »Zgolj za skladiščenje so davkoplačevalci plačali že 13 tisoč evrov. Računsko sodišče meni, da v 6,5-milijonskem nakupu niso bila upoštevana načela učinkovitosti in gospodarnosti iz Zakona o javnih financah,« je poudaril vodja poslanske skupine.

Nadaljeval je, da glede nakupa sodne stavbe na Litijski Računsko sodišče ugotavlja, da Ministrstvo za pravosodje pri pripravi proračuna za leto 2023 nakupa stavbe ni načrtovalo, zanj ni imelo zagotovljenih sredstev in investicijske dokumentacije, ni bilo celovitega ogleda prostorov iz ponudb, nakup je bil opravljen brez upoštevanja nujno potrebne prenove in brez mnenja predvidenih uporabnikov prostorov. »Kljub temu je nakup izvršilo ter tako kršilo Zakon o javnih financah. Država je za stavbo, ki je bila še leta 2019 vredna 1,7 milijona evrov, odštela kar 7,7 milijona evrov. Za prerazporeditev 6,5 milijona evrov iz proračunske rezervacije ni bilo podlage, saj ni šlo za namen, ki ga pri pripravi proračuna ne bi bilo mogoče načrtovati. Ker gre za projekt, ki sega več kot desetletje v preteklost, bi ga morala Vlada pravočasno vključiti v proračun. Vaša Vlada je projekt v načrt razvojnih programov uvrstila šele 28. 12. 2023. To je isti dan, kot je bila pogodba podpisana. Denar je bil nakazan naslednji dan.«

Cigler Kralj je v zaključku dodal še: »Državljani so bili nedavno obveščeni, da boste morali zaradi preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja v obvezen prispevek iz proračunske rezerve oškodovanim zavarovalnicam izplačati kar 33,5 milijona evrov davkoplačevalskega denarja. Spoštovani predsednik Vlade, odgovorni ste za delovanje celotne Vlade ter za posledice sprejetih odločitev vseh njenih članov. Na kakšen način in kdaj boste sprejeli oziroma uveljavili odgovornost za sporno in negospodarno porabo javnih sredstev?«

Odgovor predsednika vlade je dostopen TUKAJ.