SOCIALNA REFORMA NSi: POMOČ NAJRANLJIVEJŠIM, PODPORA DRUŽINAM IN PREPREČEVANJE IZIGRAVANJA SOCIALNIH POMOČI

DELI:
02.03.2022, NSi

Minister za delo Janez Cigler Kralj in poslanca Tadeja Šuštar Zalar ter Aleksander Reberšek so izpostavili glavne novosti, za katere si želimo, da bi bile sprejete še do volitev.

Dodatnih 45 dni dopusta za očete

Poslanec Aleksander Reberšek je predstavil zakon o starševskem varstvu. »Zagotavljamo dodatni dopust za očeta, ki jih predvideva 75 neprenosljivih dni dopusta za očeta, to je dodatnih 45 dni v primerjavi s sedanjo zakonodajo. Očetje lahko izrabijo 15 dni do otrokovega 3 meseca starosti, 60 dni pa do 8. leta starosti. Število, ki jih koristi mati, ostane nespremenjeno,« je dejal poslanec NSi in dodal: »V NSi si želimo, da oba starša preživita s svojim otrokom več časa. Pravico do krajšega delovnega časa bi lahko po novem koristila oba starša hkrati v skupnem obsegu 20 ur na teden, na primer eden od staršev 15 ur in drugi 5 ur. Sedaj lahko namreč samo eden izmed staršev dela s skrajšanim delovnim časom.«

Za svoje otroke si želimo najboljše. Nov paket predvideva tudi dodatne omejitve pri izplačevanju otroškega dodatka. »V NSi si želimo, da vsi otroci končajo osnovno šolo in da nadaljujejo šolanje na srednji šoli. Z namenom spodbujanja otrok, da obiskujejo osnovno šolo, uvajamo avtomatizem, da se otroški dodatek namesto v denarju dodeli v naravi (plačilo položnic, obleke, prehrane…), če učenec iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka. Če pa otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje z izobraževanjem v srednji šoli, se znesek otroškega dodatka zniža za eno tretjino,« je poudaril poslanec Reberšek.

Reberšek: Denarna socialna pomoč ne sme biti stalen prihodek za ljudi, ki so zdravi in sposobni delati

Predvidevajo se tudi spremembe na področju trga dela: »Želimo si hitrejšega vključevanja brezposelnih oseb na trg dela. Denarna socialna pomoč ne sme biti stalen prihodek za ljudi, ki so zdravi in sposobni delati,« je povedal Aleksander Reberšek.

Nov paket zakonodaje predvideva tudi številne razbremenitve na področju dela v centrih za socialno delo. »Druga pomembna rešitev je izmenjava osebnih podatkov s soglasjem upravičenca med CSD, Zavodom za zaposlovanje in humanitarnimi organizacijami, saj se dogaja, da se katera od navedenih organizacij podrobno posveti osebi, ki potrebuje pomoč, nato pa ta oseba pride k drugi organizaciji in se od začetka posveti istim težavam. To predstavlja dvojno delo in čas, ki so ga že prej namenili isti osebi ali družini ter tako jemlje prostor drugim pomoči potrebnim. Cilj te rešitve je integrirana in celovita obravnava posameznika oz. družine in s tem opolnomočenje in vrnitev osebe na trg dela, da sama poskrbi zase in za svojo družino,« je povedala poslanka Tadeja Šuštar Zalar.

Po predlogu do štipendije upravičenih 15.000 dijakov in študentov več

Omenila je tudi nove rešitve na področju upravičencev do državnih štipendij. »Uvajamo dodatne dohodkovne razrede pri državni štipendiji, kar pomeni, da državno štipendijo dobi velika večina dijakov. Zaradi tega ukrepa bo na novo upravičeno približno 15.000 dijakov in študentov,« je dodala Šuštar Zalarjeva in dodala: »V NSi smo se že večkrat zavzeli za to, da se otroški dodatek ne upošteva pri dohodku za pridobivanje državne štipendije in subvencije najemnine ter da se kadrovska štipendija in plačilo za študentsko delo ne upoštevata kot dohodek družine pri priznanju vseh pravic.«

Cigler Kralj: Nova Slovenija pa je stranka na strani delovnih ljudi, ki prevzemajo odgovornost za svoje življenje

Novinarsko konferenco je zaključil minister za delo Janez Cigler Kralj, ki je ocenil, da si tovrstnih sprememb zakonodaje do sedaj ni upal predlagati še nihče. »Nova Slovenija pa je stranka na strani delovnih ljudi, ki prevzemajo odgovornost za svoje življenje, ki zjutraj zgodaj vstanejo, gredo na delo, skrbijo zase in za svoje družine in dajejo s tem zgled drugim. Zato smo dolžni odgovoriti na pozive ljudi, lokalnih skupnosti in strokovne javnosti, da je potrebno to področje urediti bolj pravično, solidarno, in hkrati tudi bolj podporno za družine,« je pojasnil in dodal:

S tem paketom želimo omogočiti hitrejšo pomoč najranljivejšim, obvarovati družine in dati jasen signal, da se izigravanje izplačevanja socialnih transferjev ne izplača. Naredili bomo vse, da bo ta paket zakonodaje v kratkem sprejet.«