SLOVENSKO ZDRAVSTVO KLIČE PO PRENOVI FINANCIRANJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

DELI:
17.01.2023, NSi

»Državljan s povprečno plačo s prispevki na leto za zdravstvo nameni več kot 3.000 evrov. Dodatno zdravstveno zavarovanje pa poseže v njegov žep še za 420 evrov. Ko zboli, pa ne pride do zdravnika ali specialista. V primeru tožb tistih, ki do osebnega zdravnika ne morejo, lahko posledično pride do dodatne obremenitve javnih financ,« je dejal poslanec NSi in predsednik komisije za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec na nujni seji z naslovom Razmere v slovenskem zdravstvu v luči javnih financ izpostavil. Ob tem je dodal: »Število oseb z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, je preseglo 130.000, kar je več kot šest odstotkov vseh obvezno zavarovanih.«

Finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2023 predvideva primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 48,4 milijona evrov. Na ZZZS so sicer še novembra 2022 napovedovali, da bo v letu 2023 primanjkljaj znašal kar 412 milijonov evrov. A se je zaradi poznejših novih usmeritev ministrstva za zdravje primanjkljaj na koncu skrčil na 48,4 milijona evrov in bo v celoti pokrit z lastnimi viri ZZZS, ki izhajajo iz nerealiziranega obsega programa zdravstvenih storitev v letu 2022 in višjih prihodkov od prispevkov. V letu 2022 je po rebalansu finančnega načrta presežek odhodkov nad prihodki sicer znašal 194,1 milijona evrov, medtem ko je leto 2021 ZZZS zaključil celo s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 120,3 milijona evrov. Vendar pa bi bile številke bistveno drugačne, če ne bi bilo transfernih sredstev iz državnega proračuna. Ta so za leto 2023 načrtovana v višini 366,5 milijona evrov, poleg tega pa se bo 55 milijonov evrov zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2023 preneslo v leto 2024.

“Storitev moramo obvezno plačevati, a je ne dobimo. Kdo bo ljudem povrnil to škodo? In kdo bo prevzel javnofinančno breme, če pride do tožb?” je Vrtovec v nadaljevanju jasno vprašal prisotne predstavnike vlade in ZZZS na nujni seji komisije. Opozoril je tudi, da ZZZS še vedno deluje na centralno-planski način, s čimer v sodobnih razmerah ne more ponuditi zadovoljivih storitev.

Odprava monopola na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja je nujna

Predsednik ter člani komisije za nadzor javnih financ so ob koncu seje sprejeli pomembne zaključke, ki bi prinesli rešitve v slovensko zdravstvo. Vlado tako pozivajo, da se prednostno loti reforme zdravstvenega sistema in v treh mesecih predstavi konkretne zakonodajne predloge, prenovi sistem financiranja zdravstvenega sistema, preoblikuje ZZZS in odpravi njegov monopol na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja. Potrebna je tudi priprava za spremembo upravljanja javnih zdravstvenih zavodov v skladu z načeli korporativnega upravljanja, ki bodo omogočila učinkovitejšo organizacijo dela.