SKRB ZA DRUŽINE JE TEMELJ DELOVANJA NSi

DELI:
01.07.2022, NSi

Državni zbor na 7. izredni seji obravnava tudi Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga je vložila poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Stališče v imenu predlagatelja je predstavil poslanec Aleksander Reberšek, ki je med drugim poudaril, da so otroci naša prihodnost. Kdor se odloči za otroke in prevzame to odgovornost na svoja pleča, bo največ pripomogel k prihodnosti naše skupnosti, družbe in države. To si zasluži posebno spoštovanje in podporo države.

Z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih podpiramo družine, podpiramo osebe s posebnimi potrebami in skrbimo za socialno vključenost otrok. Za nas sta zakon ter družina središče in temelj družbe. Ustvariti želimo družbo, ki je prijazna do družin in v kateri so otroci dobrodošli.

Štiri novosti Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Zakon prinaša štiri novosti. Dodaten dopust za očeta, in sicer 75 neprenosljivih dni dopusta za očeta, se pravi dodatnih 45 v primerjavi z sedanjo zakonodajo. 15 dni oče izrabi do otrokovega 3. meseca starosti, 60 dni pa do otrokovega 8. leta starosti. Število dni, ki jih koristi mati, ostane nespremenjeno. V Novi Sloveniji si želimo, da je zraven otroka čim več tudi oče, se pravi, da sta v vzgojo vključena oba starša. Pravica do krajšega delovnega časa bi lahko po novem koristila oba starša hkrati v skupnem obsegu 20 ur na teden, na primer eden od staršev 15 ur in drugi od staršev 5 ur. Sedaj lahko namreč samo eden izmed staršev dela s krajšim delovnim časom.

Posebna skrb za otroke s posebnimi potrebami

Predlog zakona prinaša večjo fleksibilnost za starše otrok s posebnimi potrebami. Staršem otrok s posebnimi potrebami, ki del leta preživijo v zavodih del pa doma, povečujemo delno plačilo za izgubljeni dohodek. Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek se je do sedaj lahko uveljavljala samo 10 ur tedensko, če je otrok vsaj 90 dni na leto bival doma. Če pa je več doma, mu želimo zagotoviti več denarja, ker so potrebe večje. V Novi Sloveniji torej predlagamo, da če otrok doma biva 180 dni, se mu pravica poveča na 20 ur tedensko, če otrok biva doma 270 dni, se mu pravica poveča na 30 ur tedensko.

Enake možnosti za izobraževanje za vse otroke

Vsak otrok mora imeti možnost, da razvija svoje sposobnosti do največje mere. Znanje je velika vrednota, zato mora biti izobraževanje dostopno vsem, ker omogoča napredek, večjo enakopravnost, enake možnosti in boljše življenje. V Novi Sloveniji si želimo, da vsi otroci končajo osnovno šolo in da nadaljujejo šolanje na srednji šoli. Z namenom spodbujanja otrok da obiskujejo osnovno šolo uvajamo avtomatizem, da se otroški dodatek namesto v denarju dodeli v naravi (plačilo položnic, obleke, prehrana), če starši ne poskrbijo, da učenec hodi v šolo in tako iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka.

Če pa otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje z izobraževanjem v srednji šoli, se znesek otroškega dodatka zniža za eno tretjino. Otroški dodatek je namenjen preživljanju, vzgoji in izobraževanju. Če otrok šole ne obiskuje, predlagamo, da se otroški dodatek zmanjša za eno tretjino, torej za del, ki predstavlja izobraževanje. Govorimo o skrajnem ukrepu, ki pa ne velja za učence s posebnimi potrebami. Želimo, da se otroci izobrazijo, saj si potem lažje poiščejo delo in se postavijo na svoje.