SITUACIJA V SLOVENSKEM ZDRAVSTVU JE KRITIČNA, PREDSEDNIK VLADE NAJ PREVZAME ODGOVORNOST V POGAJANJIH

DELI:
14.02.2024, NSi

»Situacija v slovenskem zdravstvu je resna, ogrožena so človeška življenja. Na tej točki ne sme biti več sprenevedanja, tudi premier se ne more več skrivati za ministrico za zdravje. V Novi Sloveniji pričakujemo, da se bo sam neposredno vključil v pogajanja z zdravniškim sindikatom, ker trenutno stanje je potrebno končati čim prej. Številni zdravniki in tudi druga strokovna javnost je dolgo opozarjala, da se zaradi umikov soglasij za nadurno delo lahko v prihodnjih dnevih in tednih zaprejo celotni oddelki, celo porodnišnice. To bo pomenilo, da se bo še dodatno podaljšal čas za postavljanje diagnoz, za zdravljenje, številni pa bodo zaradi tega lahko tudi umrli. Od predsednika vlade zato pričakujemo resen angažma,« je uvodoma na tiskovni konferenci opozoril predsednik NSi Matej Tonin.

Zdravniškemu cehu je bilo že v preteklosti obljubljeno, da se bo njihov plačni sistem zaradi specifik urejal po posebnem plačnem stebru. »Nujno je, da se sistem uredi na takšen način, saj le tako lahko pridemo do zelene veje, kjer bo celoten sistem lahko zadihal. Pri pogajanjih je ključna kredibilnost, to je, da tisto, kar obljubimo, tudi storimo in naredimo. Najboljša začetna pozicija za tovrstna pogajanja bi bila, da bi vlada ponudila možnost za vzpostavitev posebnega plačnega stebra v okviru sedanje mase plač. S tem ne bi ogrozili zahtev drugih zaposlenih v javnem sektorju,« je poudaril Tonin.

Po mnenju predsednika NSi tudi zaradi posebnega plačnega stebra ne bo prihajalo do ekscesov zaradi višine dodatkov, ki pri nekaterih pripeljejo do zelo visokih plač. »Koristno bi bilo, da bi pri ureditvi tega sistema del teh dodatkov prelili tudi v plače. Ureditev plačnega sistema bi tako pomembno vplivala na končanje te v zgodovini najdaljše zdravniške stavke,« je povedal in nadaljeval: »Želimo, da se odpravi tudi birokratizacija, ki je eden izmed zaviralcev našega zdravstvenega sistema.«

Hitrejša diagnoza in zdravljenje je za delovanje zdravstvenega sistema najboljša rešitev

Ekipa NSi je v parlamentarno obravnavo zato tudi vložila zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. »S spremembo 80. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju želimo odpraviti nelogičnosti v zdravstvu in povečati dostopnost. Želimo popraviti tudi to, da ZZZS plača za zdravljenje v tujini, ne pa doma. Nesmiselno je tudi to, da ZZZS ljudi rajši pošilja na bolniško kot pa na zdravljenje. Za odsotnosti zaradi bolniške namenja preko 700 milijonov evrov,« je povedal predsednik Tonin.

Del denarja, ki gre za bolniške, bi bilo mnogo bolj koristno porabiti za samo zdravljenje. »Vse te nesmisle popravljamo s predlogom, da na področjih, kjer so nedopustne čakalne dobe, državljani lahko koristijo zdravstvene storitve pri vseh ponudnikih zdravstvenih storitev po ceni, ki veljajo v državnem sistemu. Državljanke in državljani bi zaradi tega do potrebnega zdravljenja prišel precej prej. To bi bilo mnogo bolje za zdravstveno blagajno, ker bi s tem tudi manj plačali za bolniške staleže,« je poudaril Tonin.

Hitrejša diagnoza in hitrejše zdravljenje je za delovanje zdravstvenega sistema najboljša rešitev. »Z našim predlogom želimo presekati sedanjo nevarno situacijo. Za rešitev mora prevladati razum na obeh dveh straneh. Od predsednika vlade pa pričakujemo, da se sam urgentno vključi v reševanje nastale situacije in jo poskuša razrešiti,« je zaključil Tonin.