SISTEM ZAŠČITE IN REŠEVANJA JE DOBER, POTREBNA PA JE NJEGOVA DODATNA NADGRADNJA IN IZBOLJŠAVA

DELI:
31.08.2022, NSi

V celoti objavljamo stališče poslanca Janeza Žaklja o novem predlogu zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanska skupina NSi je zakon na seji državnega zbora zakon podprla.

V Novi Sloveniji ocenjujemo, da je v Sloveniji sistem zaščite in reševanja dober seveda pa je potrebna njegova dodatna nadgradnja in izboljšava in sicer ne na gasilski način, ampak premišljeno. Tako kot je ta resor vodil minister Tonin, ko je v prejšnjem mandatu naredil kar veliko izboljšav za gasilce med drugim smo po sedmih letih spremenili Zakon o gasilstvu, ki ureja status gasilcev, začeli smo s postopkom uvedbe enotnega gasilskega zavarovanja s strani Vlade, izplačani so bili covid dodatki gasilskim društvom, uvedena je bila tudi splošna dohodninska olajšava za operativne gasilce na 1500 evrov. Prvič v zgodovini svobodne Slovenije pa smo tudi uspeli doseči, da bo 70 milijonov evrov evropskih sredstev namenjenih za izboljšanje sistema zaščite in reševanja. Če zdaj grem na Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, je dejstvo, da se ureja pravno podlago za povračilo stroškov reševalnim enotam, ki nastajajo ob sodelovanju na intervencijah, ki jo zaradi obsega naravne nesreče aktiviran državni načrt zaščite in reševanja. Ob nedavnem največjem požaru na Krasu, se je pokazala potreba po obnoviti reševalne opreme društvom in nevladnim organizacijam, ki so sodelovali na intervenciji, ter da se jim povrne stroške. Z dodatnimi sredstvi, ki jih predvideva zakona naj bi se zagotovila dodatna oprema za izboljšanje njihovega delovanja.

Poslanska skupina Nova Slovenija-Krščanski demokrati bo za razliko od prejšnje koalicije KUL, se pravi opozicije KUL v prejšnjem mandatu predlog podprla, saj bomo s tem omogočili kritje stroškov gasilskim društvom ter dodatne dohodninske olajšave tudi za druge nevladne organizacije na področju zaščite varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Opozoriti bi pa želel na nekaj pomembnih dejstev. Zakon je, ne moremo se znebiti vtisa, posledica nepremišljeno dane obljube predsednika Vlade Goloba, ki ni bila izvedljiva, zato se sedaj spreminja zakon. Takšne nepremišljene izjave predsednika Vlade niso redkost, tako smo doživeli to pri naftnih derivatih pa pri odkupu pšenice, da ne govorim o tem, da smo vsi, ki smo šli na morje, praktično imuni na covid.

Predsednik Vlade je napovedal finančno nadomestilo za prostovoljne gasilce, ki ne bo obdavčeno, tudi to ne drži. Prav tako je gospod Golob napovedal izplačilo posameznim gasilcem, svojo izjavo je pa po intervenciji in protestu Gasilske zveze Slovenije spremenil, spremenil način kako se bo to naredilo. Zato bi, gospod Knežak je zadnjič povedal, da kdor hitro da dvakrat da in tukaj bi jaz apeliral, da se nadomestilo delodajalcem izplača hitreje, ne v pol leta, po drugi strani bi pa mogoče kazalo upoštevati pravilo ali pa navodila, da je molk zlato, da bi predsednik Vlade včasih dvakrat premislil in samo enkrat povedat.

Zdi se nam v Novi Sloveniji vsekakor bolj smiselno in sistemsko, da bi se povečala sredstva na letnem razpisu za opremo gasilskih društev ali da bi se Gasilski zvezi Slovenije, ki dobro pozna potrebe gasilskih društev, namenilo več sredstev, saj ima Gasilska zveza najboljše podatke za to kako gasilci potrebujejo sredstva.