Seniorji NSi, SDS in SLS na mednarodni konferenci: Staranje prebivalstva za EU predstavlja ključen izziv

DELI:
21.10.2016, NSi

esa2Seniorska združenja NSi, SDS in SLS so v sodelovanju z združenjem seniorjev Evropske ljudske stranke danes v Ljubljani pripravila mednarodno regijsko konferenco na temo demografskih sprememb. Osrednja pozornost na dvodnevnem srečanju bo namenjena staranju evropskega prebivalstva kot enemu izmed ključnih vzrokov nestabilnosti in vzpodbujanja migracijskih tokov.

Horvat: družinski politiki je potrebno nameniti več pozornosti

V imenu NSi je zbrane uvodoma nagovoril podpredsednik NSi Jožef Horvat, ki je pozval k odgovornejši družinski politiki, ki bo družino razumela kot osnovno celico družbe. Dodal je, da je sta slaba rodnost in izseljevanje predvsem mladih ljudi iz Slovenije zaskrbljujoča trenda, ki ju moramo čim prej zaustaviti in izboljšati.

Odnos do družine tako na državni kot tudi na lokalni ravni pa je v svojem nagovoru izpostavila tudi dr. An Hermans, predsednica združenja seniorjev Evropske ljudske stranke (EPP), ki sicer povezuje 34 združenj iz 27 držav. Opozorila je, da pri soočanju z demografskimi spremembami rabimo učinkovit nacionalni in evropski politični okvir ter da mora EU staranje prebivalstva prepoznati kot strateški izziv. Pozvala je k solidarnost med evropskimi državami pri reševanju ključnih problemov kot so demografske spremembe in migracije. V zvezi s tem je izpostavila tudi pomen izmenjave znanja in izkušenj med generacijami.

esa5 esa1

Jože Jurkovič: Priča smo razkroju družinskega življenja

Predsednik Zveze seniorjev NSi Jože Jurkovič je svoji razpravi z naslovom Družina kot vrednota izpostavil, da smo priča vidnemu razkroju družinskega življenja. »Pripravljenost za resno zakonsko zvezo je vse manjša in odprtost novemu življenju se manjša s stopnjo rasti BDP. Zdi se, da smo popolnoma neobčutljivi na dejstvo, da je praktično v vsem razvitem svetu pomanjkanje otrok. To pa je tisti prag, ko človek živi v nasprotju z naravnimi, oziroma božjimi zakoni,« je dejal Jurkovič in dodal, da smo šele pred nekaj desetletji spoznali, da smo zaradi neodgovornega odnosa do narave okolju povzročili dolgoročno škodo. »Ekološke katastrofe so jasno pokazale, da gre za nesprejemljivo dogajanje. Šele potem so reagirale tudi vlade. Vsem je danes tako skupno stališče, da je narava dar, ki nam je dan v upravljanje in ni naša lastnina, s katero bi lahko počeli karkoli. Sprejete so omejitve za emisije v zrak, vodo in zemljo. V razmerju do narave smo torej zmogli vzpostaviti odnos, ki dolgoročno zagotavlja, da generacijam za nami ne bomo zapustili opustošenega planeta. Seveda pod pogojem, če se bodo sprejete obveze res izpolnile. Nikakor pa nismo sposobni dogovora, da bi bil naš odnos do človeka, ki je prav tako del narave, podoben. Prevladuje zmotno prepričanje, da je moje bivanje moja zasebna stvar, lastnina, s katero lahko počnem karkoli. Od države celo zahtevam izpolnitev zahtev in to se vedno zavije v osnovne človekove pravice. Nihče več ne govori o dolžnosti do države. Vse več je majhnih skupin, ki prek političnih elit vsiljujejo povsem nove vzorce, tako za osebno, kakor tudi družinsko življenje,« je bil v svoji analizi sodobnega življenja kritičen predsednik Zveze seniorjev NSi.

Celotno razpravo Jožeta Jurkoviča si lahko prebrete TUKAJ.

esa7  esa4

Sicer se bo ljubljanska konferenca seniorjev v dveh dneh lotila tudi vprašanj pomoči na domu, dolgotrajne oskrbe in medgeneracijske solidarnosti s poudarkom na delovnih mestih za mlade.