SELITEV SNG DRAMA NA LITOSTROJSKO CESTO JE NERACIONALNA IN NEGOSPODARNA

DELI:
07.05.2024, NSi

V NSi prenovo drame absolutno podpiramo, bojimo pa se, da smo dobili novo Litijsko. Z vsemi postopki, ne v povezavi samo s prenovo, ampak s sklenitvijo najemne pogodbe za začasno lokacijo drame. »Dobivamo novo zgodbo, ki je zelo podobna aferi Litijska ali pa celo hujša,« ugotavlja poslanec NSi Jernej Vrtovec.

SNG Drama Ljubljana se bo po koncu sezone 2023/2024 predvidoma v letošnjem juniju selila na Litrostrojsko cesto 56, kjer bo ostala do zaključka prenove matične stavbe v središču mesta. »Iz poročanja medijev o selitvi pa je razvidno tudi, da imata Drama in Ministrstvo za kulturo težave pri pridobivanju gradbenega dovoljenja,« je dejal Vrtovec.

Prvi del selitve naj bi bil izveden junija, drugi pa avgusta. Prireditveni prostor, ki ga trenutno poznamo kot halo L56, pa naj bi bil od začetka sezone 2024/25 do konca prenove matične stavbe Drame namenjen izključno izvajanju programa SNG Drama Ljubljana. »Znotraj nadomestnega prostora bodo vzpostavljeni: novi dvorani za repertoar Velikega odra in Male Drame, vadbeni odri, garderobe igralskega ansambla ter drugi prostori za delo zaposlenih. Začasne nadomestne prostore naj bi otvorili septembra, po tem, ko je bila na vladi leta 2022 jeseni sprejeta odločitev, da prenovo Drame uvrsti med vladne projekte v okviru rebalansa proračuna za leto 2023 je sledilo iskanje začasne nadomestne lokacije. In tukaj tiči celotna zgodba,« je poudaril.

Ministrstvo za kulturo naj predstavi jasna merila in kriterije za izbiro nadomestne lokacije

Glede na to, da se zapleta s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za celovito prenovo stavbe SNG Drama, lahko pričakujemo, da bo prenova SNG Drama stekla pozneje kot načrtovano. »To pomeni, da selitev SNG Drama v nadomestne prostore jeseni sploh ne bo potrebna, kaj šele gospodarna, saj obstaja velika verjetnost, da se bo začetek prenovitvenih del zamaknil. Če se SNG Drama preseli v nadomestne prostore, kljub temu da se gradnja še ne bo začela, bo obdobje najema občutno daljše, kar pa pomeni dodatno neracionalno trošenje javnega denarja za najem,« je povedal Vrtovec in zaključil: »Obstajajo utemeljeni razlogi, da je predlagana selitev SNG Drama na nadomestno lokacijo na Litostrojsko cesto 56 neracionalna in da gre za negospodarno rabo javnih sredstev. Ministrstvo za kulturo mora predstaviti jasna merila in kriterije za izbiro, predvsem pa analizo cene najema, da se ovrže vsak sum, da ne gre za neupravičeno obogatitev zasebnega lastnika z javnimi sredstvi.«

Vsebina vložene zahteve za sklic nujne seje KNJF je dostopna TUKAJ.