S SPODBUJANJEM INVESTICIJ DO DVIGA PRODUKTIVNOSTI IN DOLGOROČNE KONKURENČNOSTI PODJETIJ

DELI:
16.12.2021, NSi

Poslanec Andrej Černigoj je na seji državnega zbora v stališču poslanske skupine NSi pozdravil zakon o spodbujanju investicij. Prepričan je, da bo le s spodbujanjem novih investicij Slovenija postala dežela izkoriščenih priložnosti. Njegovo stališče objavljamo v celoti.

Krščanski demokrati verjamemo, da vsak človek za uresničitev svojih talentov potrebuje okolje, ki omogoča in spodbuja razvoj. Naloga države je, da tako okolje ustvari. Pri tem mora ljudem pustiti dovolj veliko mero svobode, da lahko s svojimi odločitvami sami krojijo svojo zgodbo uspeha. V Novi Sloveniji se  zavzemamo za socialno-tržni model gospodarstva, katerega uspešnost so krščanski demokrati že dokazali v Nemčiji in drugod po svetu.

Ta model vsakomur daje svobodo, da s svojim znanjem in delom ustvari svojo pot. Hkrati pa vsakomur daje tudi mirnost, da mu bo država pomagala, če se mu bo v življenju kdaj močno zalomilo. Trenutno največji izziv slovenskega gospodarstva bi lahko skoncentrirali na vprašanje produktivnosti.

Slovenija kljub številnim dobrim rezultatom pri drugih kazalnikih, pri vprašanju produktivnosti že dolgo za približno petino zaostaja za povprečjem EU. Višjega standarda, višjih plač ter razvitosti na ravni držav, kot sta denimo Avstrija in Nemčija, ne bo mogoče doseči drugače kot s povečanjem produktivnosti. Za to pa bo treba ustvariti okolje, v katerem bo lahko gospodarstvo investiralo in ustvarjalo večjo dodano vrednost.

V Novi Sloveniji zato pozdravljamo Zakon o spodbujanju investicij, ki nadgrajuje nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), s katerim sedanja vlada uspešno naslavlja okrevanje in dolgoročni razvoj države po zastoju, ki ga je povzročila pandemija covida-19. Sredstva v višini 88.5 milijona sledijo ciljem za produktivnejše gospodarstvo za digitalni in zeleni prehod, podprtih z pozitivno oceno Evropske Komisije dne 1.7.2021.

V Novi Sloveniji se zavedamo ključnega trenutka sedanjega časa, ko moramo zagotoviti ustrezno poslovno okolje za okrepitev razvoja in povečanje produktivnosti. Verjamemo, da bomo s predlaganim zakonom lažje dosegli dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti podjetij ob istočasnem zagotavljanju trajnosti oziroma zmanjšanja ogljikovih izpustov in digitalizacije poslovanja.

Začrtana pot bo vodila k višji dodani vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti.

Krščanski demokrati bomo vedno podpirali predloge, ki bodo stremeli k ustvarjanju višje dodane vrednosti, s posebnim poudarkom na regionalni uravnoteženosti, ki bo v prihodnosti doprineslo k razvoju slovenskega podeželja.

Žalosti nas, da na drugi strani ideologija skrajne levice ne razume pomena gospodarstva in podjetniške iniciative. Njihovo videnje gospodarskega razvoja zahteva vseobsegajoče vpletanje države, ki smo ga vajeni iz večinoma preživetih sistemov. Nekateri pa se ga poslužujejo še danes. Na primer v Venezueli.

Krščanski demokrati se zavedamo kako pomembna so mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo 99,8 odstotka vseh podjetij v Sloveniji. Večinoma so v zasebni lasti. Pravimo, da so hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij. Zato ostro nasprotujemo besedam skrajne levice, da bo omenjeni predlog zasebna podjetja zasipaval s subvencijami. Take izjave kažejo le veliko neznanje in nepoznavanje slovenskega gospodarstva. Krščanski demokrati želimo z zakonom povečati stanje investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu BDP-ja in se tako približati evropskemu povprečju predvsem preko iskanja dolgoročnih, strateških investitorjev, ki bodo doprinesli vzdržne investicije z visoko dodano vrednostjo.

Verjamemo, da bomo le s povečanjem deleža investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve, v Sloveniji izboljšali konkurenčni položaj podjetij in jim tako povečali možnost sodelovanja v globalnih dobaviteljskih verigah. Obenem je pomembno spodbujati tudi investicije v hitrorastočih podjetjih (scale-up podjetja) in na ta način povečati raven njihove udeleženosti v evropskem in tudi svetovnem gospodarstvu.

Cilj Nove Slovenije je vzpostaviti spodbudno podjetniško in poslovno okolje – za razvoj novih idej in višjo dodano vrednost. Od gospodarskega uspeha moramo vsi imeti več. Krščanski demokrati Verjamemo, da zakon o spodbujanju investicij podpira odličnost in napredek, nagrajuje delo in stavi na podjetnost zato bomo zakon soglasno podprli.