Regulacija nepremičninskega posredovanja pomeni omejevanje proste gospodarske pobude

DELI:
11.07.2019, NSi

V NSi predloga zakona o nepremičninskem posredovanju ne bomo podprli, saj smo prepričani, da gre za omejevanje proste gospodarske pobude in to kljub dejstvu, da je dejavnost nepremičninskih posrednikov je že sedaj v Sloveniji regulirana bolj kot v kateri koli drugi državi članici EU.

Po predlogu zakona o nepremičninskem posredovanju bo namreč stroške nepremičninskega posredovanja pri nakupu ali oddaji nepremičnine lahko nosil le prodajalec nepremičnine ali najemodajalec. Najvišji stroški posredovanja pri prodaji ostajajo v enaki višini kot do sedaj t.j. 4% od pogodbene cene. Stroški posredovanja pri najemni pogodbi lahko znašajo največ 4% pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 eurov.

Nepremičninska družba ima poleg stroškov nepremičninskega posredovanja pravico do plačila za dodatne storitve na podlagi sklenjene posebne pogodbe z naročnikom. Poleg tega ima nepremičninska družba pravico do zaračunavanje dejanskih stroškov v primerih, da nima pravice do plačila za posredovanje – ti stroški so omejeni na 150 EUR.

Regulacija nasprotuje evropski direktivi

V Novi Sloveniji smo prepričani, da gre za omejevanje proste gospodarske pobude. Trenutno v Sloveniji ni gospodarske dejavnosti, pri kateri bi država z zakonom regulirala cene storitve, regulacija pa tudi nasprotuje evropski direktivi o storitvah na notranjem trgu. Dejavnost nepremičninskih posrednikov je že sedaj v Sloveniji regulirana bolj kot v kateri koli drugi državi članici EU.

Omenjena rešitev bo prinesla, da se nepremičninske agencije ne bodo več ukvarjale z določenimi posli, nekatere bodo utrpele bistveno zmanjšanje poslov, kar pomeni tudi zmanjšanje delovnih mest. Sklenitev pogodbe preko nepremičninskega posrednika državljanom zagotavlja veliko večjo pravno varnost v postopkih nakupov ali najemov nepremičnin, dolžnosti in obveznosti nepremičninskih posrednikov so zelo jasno in nedvoumno navedene v samem zakonu, za kršitve se predvideva globe.

Predlog ne rešuje problema visokih cen nepremičnin

Predlog zakona v nobenem oziru ne rešuje problematike nepremičninskega trga v Sloveniji. Pravi razlogi za visoke cene nepremičnin so:

  • Premalo gradenj javnih neprofitnih stanovanj: investitorji se za gradnjo ne odločajo, saj se višina neprofitne najemnine ni uskladila z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin oz. indeksom rasti cen nepremičnin že od leta 2006. Višina neprofitnih najemnin je po nekaterih ocenah že 30% pod realno vrednostjo!
  • Najemodajalci se za oddajanje nepremičnin v najem ne odločajo zaradi slabega pravnega varstva (v primeru neplačevanja najemnin ali povzročene škode na nepremičnini so nesorazmerno zaščiteni najemniki) in previsokega davka na oddajanje nepremičnin v najem.