RAZMERE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV SE UMIRJAJO

DELI:
17.02.2021, NSi

Za vse stanovalce domov za starejše so bili pretekli meseci zares naporni. Kljub izrednemu trudu zdravstvenega in negovalnega osebja vdorov virusa v domove nismo mogli povsem preprečiti. Iz domov za starejše sedaj prihajajo pozitivne novice. V preteklem tednu smo zabeležili zgolj 23 na novo okuženih stanovalcev, aktivnih okužb je bilo 213. To je 90% manj kot pred mesecem dni. Razmere se izboljšujejo tudi v varstveno delovnih centrih. Ministrstvo za delo že načrtuje obsežen načrt investicij za izboljšanje pogojev bivanja in rešitev kadrovskih stisk v domovih starejših.

Pomembno je izpostaviti povezavo med upadom števila okužb in cepljenjem stanovalcev ter zaposlenih. Od številnih izvajalcev prihajajo spodbudne informacije, da tako zaposleni kot stanovalci izražajo velik interes za cepljenje. Do  7. 2. 2021 je bilo z dvema odmerkoma cepiva proti koronavirusu cepljenih 19.100 oseb starejših od 65 let, 25.397 pa jih je prejelo en odmerek.  Ocenjujemo, da bo po prejemu drugega odmerka skupaj z vsemi, ki so že preboleli Covid-19, zaščitenih že približno 70% zaposlenih.

Zaradi ugodnejše epidemiološke slike se življenje v domovih počasi normalizira, sproščajo se določeni ukrepi, ob doslednem upoštevanju pravil so možni izhodi in obiski.

Stekle priprave za morebitni tretji val

Skrb za starejše ostaja prednostna naloga ministra Janeza Ciglerja Kralja. Ob bolj spodbudnih podatkih pa vzporedno že tečejo priprave na morebitni tretji val okužb. Posebno pozornost namenjamo obvladovanju težav v duševnem zdravju. Na to problematiko vse bolj opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija.

Veliko stanovalcev je po preboleli okužbi izgubilo del svojih sposobnosti, zato posledično potrebujejo več podpore in višjo oskrbo. MDDSZ si prizadeva, da bi okrepili kader, ki lahko pomaga uporabnikom pri ohranjanju telesnih in miselnih sposobnosti (fizioterapevti, delovni terapevti, kineziologi).

Minister Cigler Kralj v domovih starejših zagotavlja dodatnih 1285 mest

Zaradi dolgoletnih kadrovskih in prostorskih stisk v domovih starejših je minister Cigler Kralj kot eno izmed najpomembnejših prioritet na prvo mesto postavil vzpostavitev kvalitetnega in vsem dostopnega sistema oskrbe za starejše. Na to je drastično opozorila epidemija COVID 19, ki je razgalila, da je bil sistem prezrt in zanemarjen več kot desetletje.

V tem tednu je bil zaključen javni razpis za podelitev koncesij, s čimer do konca leta 2022 zagotavljamo novih 1280 mest v javni mreži institucionalnega varstva starejših. Javno mrežo bomo v naslednjih letih okrepili in razširili tudi z investicijami iz proračunskih sredstev. V proračunih za letih 2021 in 2022 je za namen investicij  vlaganj v domove starejših na voljo rekordnih 30 milijonov evrov. Za primerjavo lahko navedeno, da v letu 2017 v proračunu za ta namen ni bilo zagotovljenih sredstev, v letu 2018 in 2019 pa je bilo v proračunih skupaj zagotovljenih zgolj tri milijone evrov. Cilj Nove Slovenije je področje skrbi za starejše urediti celovito in s tem vsem prebivalcem zagotoviti dostojno starost.