RAČUNSKO SODIŠČE IZDALO POZITIVNO MNENJE O VOLILNI KAMPANJI NSi ZA VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

DELI:
25.03.2020, NSi

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje liste kandidatov NSi za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2019 in izrekla pozitivno mnenje o pravilnosti poročanja v skladu z zakonodajo.

Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti poročanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji ter izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. Računsko sodišče je v reviziji tudi ugotovilo znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je upravičen organizator volilne kampanje.