PRVI KORAKI K SPREMEMBI USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

DELI:
30.03.2023, NSi

V Novi Sloveniji se zavzemamo za močno pravno državo. Državljani morajo verjeti, in to upravičeno, da pravosodje deluje, da se pravni red zanesljivo izvaja in da je pravici zadoščeno. Veljati ne sme zakon močnejšega, veljati mora moč zakonov. Prepričani smo, da je država zanesljiva le z močnim in neodvisnim sodstvom.

»V tem mandatu je bila prav NSi tista, ki je prva predlagala nabor predlogov za ustavne spremembe. Tudi na področju imenovanja sodnikov. Predlog NSi je podoben predlogu, ki ga je vložila koalicija,« je na seji Ustavne komisije zbranim poslancem pojasnil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj.

Med predlogi koalicije ter NSi je nekaj razlik

»NSi predlaga uvedbo poskusnega sodniškega mandata za obdobje 5 let (in ne 3, kot je koalicijski predlog). Strokovna skupina štirih ustavnopravnih strokovnjakov predlaga celo uvedbo preizkusne dobe za sodniške kandidate pred imenovanjem v sodniško funkcijo, v okviru katere bi se preverila strokovna usposobljenost. Zakon bi določil obdobje preizkusne dobe, pogoje pridobitve naziva »sodniški kandidat«, program usposabljanja, mentorstvo, sodniški izpit itd.,« je izpostavil poslanec Cigler Kralj.

Za Novo Slovenijo je pomembno, da bi s spremembo sodnega sveta v njegovi sestavi dosegli boljše ravnovesje med vejami oblasti, saj se v različnih razpravah pojavljajo pomisleki, da sodniki popolnoma sami odločajo o svojem imenovanju

Vodja poslanske skupine NSi Cigler Kralj je zaključil s splošno ugotovitvijo, da je trenutni sistem imenovanja sodnikov v Sloveniji unikum, ter da potrebujemo modernizacijo in bolj učinkovit postopek. Izrazil je upanje, da bomo glede ustreznih rešitev v politiki lahko našli dovolj širok konsenz ter napovedal podporo sklepu, da se postopek o tem lahko začne.